Projecten

Werkgroep 'Een Aarde' ondersteunt op dit moment projecten in 24 landen. Voor de lopende projecten in een bepaald land, klik op de link van het betreffende land.
Informatie over financiële ondersteuning aan de diverse projecten kunt U vinden in het jaarverslag. Dit verslag kunt U downloaden vanaf de homepagina.

Indien U een aanvraag wilt indienen voor financiële ondersteuning van een project, klik op de tekst: 'PROJECTAANVRAAG'
Hier kunt U de voorwaarden lezen waaraan een project en uw organisatie moet voldoen en ook is hier een aanvraagformulier te downloaden.