Werkgroep 'Een Aarde' ondersteunt op dit moment projecten in 21 landen. Voor de lopende projecten in een bepaald land, klik op de link van het betreffende land.
Informatie over financiële ondersteuning aan de diverse projecten kunt U vinden in het jaarverslag. Dit verslag kunt U downloaden vanaf de homepagina.

Indien U een aanvraag wilt indienen voor financiële ondersteuning van een project, klik dan op onderstaande BUTTON. Hier kunt U ook de voorwaarden vinden waaraan een project en uw organisatie moet voldoen.