India

Project INDI 2: Stichting Zanskar Scholen India Streek: Zanskar - vanaf 2010

Zanskar ligt in Noord India en wordt in het zuidwesten begrenst door de Himalaya en het noordoosten door de Zanskar bergketens en ligt op een hoogte van 3500-7000 meter. Prachtig natuurschoon maar ook barre leefomstandigheden voor de ongeveer 14.000 mensen in dit district. De kleine dorpjes zijn veelal zelfvoorzienend, 38% van de bevolking is analfabeet, en de kindersterfte is hoog. De behuizing van de kleine streekschooltjes is ronduit slecht en de middelen die de onderwijzers in deze scholen ter beschikking hebben zijn uiterst beperkt en schaars. Het ontbreekt ouders van veel leerlingen aan financiële middelen om vervolgonderwijs te bekostigen. Op deze gebieden wil de Stichting Zanskar Scholen de lokale bevolking ondersteunen. 

Deze stichting heeft te doel:

 • Het bevorderen van onderwijs in Zanskar-India door middel van het verbeteren van de omstandigheden, het leveren van leermiddelen en leniging van de primaire behoeften in de breedste zin van het woord.
 • Het bevorderen en financieren van vervolgopleidingen voor leerlingen met een hoge slagingskans.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het verbeteren van de behuizing (scholen), vaststellen van de behoeften op het gebied van meubilair en leermiddelen
 • Ondersteuning van leerlingen om bij bewezen geschiktheid een vervolgopleiding te volgen
 • Ontwikkeling van leerkrachten. 

Mede met hulp van Een Aarde zijn verschillende schooltjes opgeknapt, ingericht met een goede keuken en sanitaire voorzieningen. Daarnaast hebben scholen meubilair en leermiddelen ontvangen. Project INDI 4: Heralds Minor Seminary / Pater Xavier - vanaf 2017

Waterzuiveringsproject

Het klein seminarie van Heralds in Santhamangalam, Tamilnadu, Zuid India, is gesticht in 2015. Hier is plaats voor 85 leerlingen die opgeleid worden tot missionaris.
Het dorp Santhamangalam is een plek waar het grondwater erg diep zit. De mensen uit het dorp en de seminaristen krijgen water van een nabij gelegen rivier om te drinken en te koken. Maar het water is niet schoon en dus niet geschikt voor drinkwater. De 5500 dorpsmensen en seminaristen lopen zo het gevaar besmet te raken met verschillende ziektes zoals geelzucht en Denque. Volgens de plaatselijke artsen komen er steeds meer besmettelijke ziektes voor. Het weinige inkomen dat ze hebben wordt gebruikt voor medicijnen. Pater Xavier uit Someren die ook uit dit gebied afkomstig is, wil daarom graag een watertank bouwen met een waterzuiveringsinstallatie zodat de mensen veilig water kunnen drinken en minder ziektes oplopen.
Hieronder foto's van waterzuiveringsproject

 

Project bouw school

De congregatie “Heralds of Good News”, waarbij Pater Xavier is aangesloten, heeft in 2018 van Een Aarde een donatie gehad van 10.000 euro en de opbrengst van de Vlooienmarkt, 6000 euro, om een school te bouwen in het district Salem, in de provincie Tamil Nadu in het Zuiden van India. Het betreft hier een gebied met zo’n 5000 kansarme kinderen, waar tot nu toe geen onderwijs is. Pater Xavier, inmiddels teruggekeerd naar India, is de contactpersoon ter plaatse. Volgens de planning wordt de school medio 2019 geopend.
Hieronder foto's van de bouw van een school.

 

Foto's leerlingen in de nieuwe school

Nieuwe schoolmeubels voor de nieuwe school

In Juni 2019 is de nieuwe school geopend en inmiddels zitten er bijna 300 leerlingen op. De oude schoolmeubeltjes waren aan vervanging toe en eind 2019 heeft Een Aarde 7500 euro geschonken voor de aanschaf van 150 nieuwe schoolmeubeltjes. Toen in maart 2020 de schoolmeubeltjes bijna allemaal klaar waren, kreeg ook India te maken met de Coronacrisis. De provincie Tamilnadu in het zuid-oosten  is bijna de meest getroffen provincie van de 31 provincies in India. Er is nog steeds vanaf maart een complete lockdown, waardoor het hele leven in India compleet stil ligt, dus ook de school. En er is nog geen enkel zicht op controle over het virus. Inmiddels zijn de nieuwe schoolmeubels volop in gebruik.Project INDI 5: Stichting Karunalaya / Angelique van de Ven - vanaf 2018

In 2004 reisde ik als jonge meid met mijn rugzak naar India om meer van de wereld te zien. Niet wetende dat mijn reis zoveel diepe indrukken zou achterlaten en ik nog steeds de liefde voor de straatkinderen in mijn hart zou voelen. Ik kwam in contact met het straatkinderen project Karunalaya in Cennai, een miljoenenstad in Zuid-India waar nog steeds elke dag kinderen verloren rondlopen.

Dan ben je dankbaar dat er een organisatie bestaat zoals Karunalya. Een Social Service Society, een centrum voor werkende en straatkinderen in India. Wanneer je nog zo klein bent en helemaal alleen op de wereld staat ben je blij dat er een opvanghuis is waar je veilig bent en naast onderdak ook te eten krijgt. Waar je een thuis krijgt waar iemand is die naar je verhalen luistert je troost bij verdriet en voor je zorgt als je ziek bent. En vooral ook plezier kan maken, want kinderen horen te spelen.
"Karunalaya brings a smile on a face of a streetchild" is het motto wat zichtbaar en voelbaar is.
Tijdens mijn verblijf van een half jaar op het project heb ik meegewerkt en meegeleefd met deze organisatie. Eenmaal terug in Nederland wilde ik meer betekenen en samen met nog andere vrijwilligers hebben we Stichting Karunalaya in Nederland opgericht met als doelstelling het financieel ondersteunen van het project in India.

Stichting Karunalaya gelooft in de aanpak van Karunalaya in India, we hebben gezien dat ze met veel moed en doorzettingsvermogen de levensomstandigheden van de lokale bevolking probeert te verbeteren en in het bijzonder gaat staan voor de rechten van het kind.
Hieronder de doelstellingen op een rijtje:

 • Opvang en counseling van straatkinderen en werkende kinderen
 • Voorlichting over en bestrijding AIDS/HIV
 • Verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen in de sloppenwijken
 • De strijd voor de rechten van de vrouw
 • Opbouw van de visserswijken die getroffen zijn door de Tsunami

  Sinds 2016 gaat er een wens in vervulling! We zijn gestart met een onderwijsproject omdat wij geloven dat we middels Educatie de kansen op een betere toekomst voor een straatkinderen kunnen vergroten. Inmiddels hebben al 70 straatkinderen aan het Education project deelgenomen en we zijn heel dankbaar dat Werkgroep Een Aarde hierbij ons financieel ondersteunen zodat we alles kunnen blijven continueren. Van het gedoneerde geld worden schoolmaterialen gekocht en wordt er met veel liefde en zorg een programma ontwikkeld om kinderen uit de sloppenwijken tot ontwikkeling te brengen en voor te bereiden op het onderwijs. Een groot aantal kinderen stroomt uit naar het reguliere onderwijs die door de overheid wordt gesubsidieerd. De directeur Paul Sunder Singh heeft ervoor gestreden en ervoor gezorgd dat elk kind uit de sloppenwijk een ID-nummer heeft gekregen en hierdoor ook het bestaansrecht heeft!

  Inmiddels hebben we in samenwerking met het project Sandal with a Story opgericht. Dit is een project waarbij we producten ontwikkelen. Met de aanschaf van een tas of sandaal draag je bij aan het educatie project. De bandjes aan onze producten zijn gemaakt door vrouwen van de straat, waarde we bijdragen aan inkomsten en sociale activiteiten.

  Ik ben inmiddels zelf moeder van 3 kinderen en Stichting Karunalaya is nog steeds een belangrijk deel in mijn leven. Ik blijf me actief inzetten en houd me graag bezig met de bewustwording voor kinderen hier in Nederland. Want samen maken we de wereld een klein beetje mooier!

  Voor meer informatie over het project: neem een kijkje op www.karunalaya.ngo Voor actuele activiteiten zie Facebook pagina Straatkinderen India. Voor de verkoop van de producten zie FB pagina Sandal with a story

  Namaste
  Angelique vd Ven
  Stichting Karunalaya

  Voor meer informatie, klik op onderstaande button "MEER INFORMATIE"

 

Project INDI 6: Stichting Kotha Daari / Bouke van Brussel - vanaf 2023

Kotha Daari is een initiatief van twee vrienden, één in India en één in Nederland die het werk voor de stichting vrijwillig doen.
Op dit moment ondersteunt de stichting negen alleenstaande moeders met in totaal 20 kinderen.
Het doel van de stichting is om het dagelijks leven van ‘onze’ moeders en kinderen te verlichten en te stabiliseren om uiteindelijk de kinderen een aanmerkelijk beter leven te geven dan dat van hun ouders. Om dat mogelijk te maken is naast primaire hulp (gezondheid zorg, onderwijs en voeding) extra aandacht en zorg nodig bij de keuzes rond de schoolcarrière van de kinderen, waarbij in principe voor het hoogst haalbare gekozen wordt.
We geven 'onze' gezinnen financiële steun en begeleiding op het gebied van voeding, onderwijs, en gezondheidszorg.

Voeding: Elk gezin ontvangt elke maand een voucher ter waarde van ongeveer €50. Met die voucher kunnen de gezinnen bij de lokale supermarkt boodschappen doen. De voucher dekt verreweg het grootste deel van de maandelijkse primaire (voedsel)boodschappen. Door te kiezen voor hulp via een voucher (i.p.v. cash geld) stellen we de primaire boodschappen veilig en voorkomen we dat de moeders onder druk worden gezet om hun geld af te staan of hun geld uit te geven aan minder belangrijke zaken.

Onderwijs: In overleg met de moeders gaan wij op zoek naar een geschikte school voor de kinderen. Wij betalen het schoolgeld, de schoolboeken, uniformen, evt. ook de kosten van bijles en mogelijk andere bijkomstigheden. We houden door het jaar heen goed contact met de scholen en de kinderen en bewaken op die manier de voortgang. De totale onderwijskosten per kind per jaar zijn ongeveer €280,-. Voor dat bedrag gaat een kind naar een school waarvan wij na onderzoek hebben vastgesteld dat de prijs-kwaliteitsverhouding prima is.

Gezondheidszorg: Bij gezondheidsklachten neemt Balram de patiënt in kwestie mee naar het ziekenhuis en betaalt hij de kosten op rekening van de stichting.
Bij moeders of kinderen met een chronische ziekte kunnen we op voorhand al zeggen dat de medische kosten betrekkelijk hoog zullen zijn en winnen we advies in van deskundigen in onze kennissenkring in Nederland en India. Dat geldt ook voor acute, levensbedreigende gezondheidsklachten die vaak kunnen leiden tot hoge onvoorziene kosten.