Stichting Werkgroep Een Aarde

SLUITING i.v.m. COVID-19
De kringloopwinkel is gesloten tot woensdag 10 februari. Een eventuele verlenging van de lockdown kan hierin nog verandering brengen. 
Tot die datum worden er dan ook geen spullen opgehaald.

Welkom

Welkom op de website van Stichting Werkgroep 'Een Aarde'. De stichting bestaat uit een 100-tal vrijwilligers, die het zinvol vinden om met elkaar de handen uit de mouwen te steken ten bate van het werk van tientallen, met de regio verbonden, ontwikkelingswerkers.

Historie
Een Aarde is opgericht in 1974 door jonge mensen in het Astense kerkdorp Heusden. Met de naam “Een Aarde” wilden zij uitdrukken dat we met alle andere wereldbewoners, samen verantwoordelijk zijn voor elkaar en de omstandigheden waarin wij, en de toekomstige generaties zullen moeten leven. 
In het begin ondersteunde Een Aarde voornamelijk het ontwikkelingswerk van religieuzen. De laatste jaren zijn er diverse ontwikkelingsprojecten van Nederlandse en buitenlandse stichtingen en/of rechtspersonen bijgekomen.

Doel
Doelstelling van de stichting is dan ook het verlenen van steun aan het werk van ontwikkelingswerkers die op een of andere manier een band hebben met Asten en/of de regio. Het blijft, evenals in de beginperiode, belangrijk dat de projecten contactpersonen hebben die de uitvoering van de projecten kunnen garanderen door hun relatie met de werkers in het veld.
Op dit moment ondersteunt Een Aarde in een 24-tal landen diverse projecten.
De Stichting Werkgroep Een Aarde heeft de status van “Een algemeen nut beogende instelling”.

Beloningsbeleid

Het bestuur en alle medewerkers zijn onbezoldigd.

Om een indruk te krijgen hoe e.e.a. binnen de stichting werkt, bekijk de trailer.
Bovendien kunt U de "Privacyverklaring Een Aarde", het "Jaarverslag 2019",
de "Jaarrekening 2019" en het "Beleidsplan Op Weg Naar 2030" downloaden.