Nederland

Project NED 2: Stichting Read to Grow -vanaf 2013

Visie Read to Grow:
Er zijn zoveel volwassenen en kinderen die boekloos door het leven gaan. In ontwikkelingslanden zijn boeken erg schaars en de boeken die er te koop zijn, zijn te duur in aanschaf. Zonder boeken blijft de deur naar vooruitgang en kennis gesloten en blijven veel mensen in ontwikkelingslanden hangen in de cirkel van armoede en analfabetisme, in plaats van dat ze hun talenten ontplooien en door middel van hun kennis en ervaring een verandering brengen in hun gemeenschap. 

Geef je iemand een vis, dan geef je voedsel voor één dag.
Leer je iemand vissen, dan voed je diegene voor de rest van het leven.

De Stichting Read to Grow vind het belangrijk dat mensen uit ontwikkelingslanden leren zichzelf te onderwijzen. Hierdoor kunnen ontwikkelingslanden steeds meer groeien tot landen die niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Hieraan draagt Read to Grow bij door het ondersteunen van kleine, overzichtelijke, particuliere initiatieven met een goede kwaliteit Engelstalige en Franstalige boeken

De Stichting Read tot Grow schenkt in principe Engels- en Franstalige boeken aan projecten van kleinschalige Nederlandse Stichtingen die een project steunen als een school, weeshuis, hiv-aids project, dovenschool, jeugdgevangenis enz. De boeken worden ingezameld onder (internationale) scholen in Nederland en andere Europese landen. De boeken verbeteren de kwaliteit van het onderwijs en de leesvaardigheid van de kinderen.

De Stichting Een Aarde maakt het met haar donatie mogelijk dat er in Europa boeken ingezameld, uitgezocht en verzonden worden naar diverse projecten in derde wereldlanden.