Colombia

Project COL 1: Liceo San Bernardo del Viento / Adriaan van der Velden - vanaf 2005

De school ligt in de provincie Cordoba in Colombia. Dat is een van de armste provincies van het land. San Bernardo heeft 12.000 inwoners in de kern met nog eens 20.000 inwoners in de omliggende gehuchten. Het dorp leeft voornamelijk van de landbouw en de handel. Zeker 80% van de mensen leven onder de armoede grens. De school herbergt een kleuter- en een basisschool en heeft 8 lokalen. Het lager onderwijs in Colombia is gratis. Het is echter van zeer slechte kwaliteit. Doordat ze op onze school moeten betalen hebben we meteen de garantie dat de kwaliteit veel beter is. Niemand gaat geld geven als de kwaliteit niet veel beter is. De armen hebben echter net zo goed recht op goed onderwijs. Daarvoor zoeken we sponsoren in Nederland.
Wij zijn heel blij dat de stichting Een Aarde al vele jaren elk jaar vijf kinderen de kans geeft om goed onderwijs te volgen. 
De mensen hier leven in een vicieuze cirkel van armoede. Dat ligt voor een groot gedeelte in het onvermogen van de bevolking om een oplossing te zoeken voor hun problemen. We zijn ervan overtuigd dat goed basisonderwijs daar verandering in kan brengen.

adriaanvdvelden@hotmail.com
facebook liceo San bernardo del Viento

 

 

Project COL 2: San Bernardo Del Viente Judoschool Fried Deelen - vanaf 2008

We begonnen met het judo hier in 1989, eerst in de parochie en later in een school, tot we in 1991 ons eigen sportzaaltje bouwden. De grond kregen we van de gemeente, het overgrote deel van het werk deden we - de jongelui - zelf en het bouwmateriaal werd betaald met een bijdrage van het Parochieel Missie Centrum in Heeze. Er bestond in die tijd niet veel meer voor hen, we waren een alternatief voor de straat. Het doel was de lichamelijke, sociale, en mentale vorming van de kinderen en de jeugd. In de loop van de jaren hebben honderden (of duizenden) kinderen er geleerd samen te werken, te stoeien (maar dan wel met regels), vooruit te komen door zich voor een doel in te zetten, respect te verwerven door middel van hun inzet, wat ze geleerd hebben door te geven aan de kinderen die pas komen, leiding te geven, enz. enz. Na dertig jaar kunnen we terugkijken en zien we dat bijna alle kinderen die er langere tijd bij betrokken zijn geweest goed terechtkwamen. Ze werden hardwerkende mensen en ouders met verantwoordelijkheid voor hun gezin (dat laatste moet er in de Cariben nadrukkelijk bij gezegd worden). Er zijn honderden prachtige verhalen over hoe het de kinderen vergaan is.