Nepal

Project NEP 2: Stichting Thupten Project Nepal / Angela Breedveld - vanaf 2002

Het Thupten Project Nepal is een kleinschalige stichting die zich richt op de lokale bevolking in Nepal. De stichting bestaat sinds 1996 en is opgezet door Angela Breedveld en Harry van den Broek. Het kleinschalige project geeft kansarme mensen in Nepal betere voorzieningen, zoals: warmwatervoorzieningen, waterreinigingsapparatuur, zonnepanelen, waterdichte daken en groentekassen.

Het project richt zich op scholen, kloosters en de lokale bevolking. We werken zowel in het oosten van Nepal: het Mount Everest gebied (Solu Khumbu), als in het westen, in de stad Pokhara.Project NEP 5: Stichting Project Nepal en All Angels Nepal / Angelique van Hoof - vanaf 2015

Project Nepal is sinds 2002 actief voor de allerarmsten in Nepal. Angelique van Hoof de oprichtster van dit project kwam voor haar werk als reisleidster veel in Nepal en trok zich het lot van de allerarmste aan. Dit werd nog eens versterkt door de “financiële adoptie” van 5 jonge Nepalese kinderen die door een noodlottig ongeval beide ouders waren verloren. 
Project Nepal is vooral werkzaam in de veraf gelegen gebieden die verstoken zijn van hulp. Door middel van educatie, voorlichting, gratis medische zorg, hulp aan weduwen, huizenbouw, sanitaire voorzieningen, kledingdistributie en renovatie van vele overheidsscholen werden duizenden mensen en kinderen geholpen.
In september 2013 richt Angelique van Hoof uit Deurne samen met haar jongste Nepalese pleegdochter Anima Shrestha de stichting ALL ANGELS NEPAL op. Anima is de president van deze stichting. Dankzij de Nepalese achtergrond van Anima en haar zussen en de afgeronde managementopleiding van Anima wordt er heel slagvaardig hulp verleend. 
Een Aarde steunt deze stichting sinds 2015 op aanvraag.