Nepal


Project NEP 5: Stichting Project Nepal en All Angels Nepal / Angelique van Hoof - vanaf 2015

Project Nepal is sinds 2002 actief voor de allerarmsten in Nepal. Angelique van Hoof de oprichtster van dit project kwam voor haar werk als reisleidster veel in Nepal en trok zich het lot van de allerarmste aan. Dit werd nog eens versterkt door de “financiële adoptie” van 5 jonge Nepalese kinderen die door een noodlottig ongeval beide ouders waren verloren. 
Project Nepal is vooral werkzaam in de veraf gelegen gebieden die verstoken zijn van hulp. Door middel van educatie, voorlichting, gratis medische zorg, hulp aan weduwen, huizenbouw, sanitaire voorzieningen, kledingdistributie en renovatie van vele overheidsscholen werden duizenden mensen en kinderen geholpen.
In september 2013 richt Angelique van Hoof uit Deurne samen met haar jongste Nepalese pleegdochter Anima Shrestha de stichting ALL ANGELS NEPAL op. Anima is de president van deze stichting. Dankzij de Nepalese achtergrond van Anima en haar zussen en de afgeronde managementopleiding van Anima wordt er heel slagvaardig hulp verleend. 
Een Aarde steunt deze stichting sinds 2015 op aanvraag.

 

Project NEP 6: De stichting IFCON (International Councel for Friends of Nepal) / Emmy Leenen, Wilko Verbakel - vanaf 2023

De stichting ICFON (International Councel for Friends of Nepal) spant zich al sinds 1991 in op het gebied van ontwikkelingshulp in Nepal voor de armste Nepalezen. Daarmee is ICFON één van de oudste stichtingen in Nederland gericht op Nepal. ICFON adviseert, financiert en controleert de succesvolle projecten in Nepal die worden uitgevoerd door Nepalese partnerorganisaties.
De stichting werkt uitsluitend aan duurzame oplossingen en werkt daarom altijd met lokale betrouwbare partners. De mensen in Nepal zelf weten als geen ander wat het hardst nodig is en ICFON is van mening dat een duurzame verbetering van de leefomstandigheden alleen succesvol kan zijn als deze door de lokale bevolking zelf gedragen wordt. Daarbij moeten de projecten en ontwikkelingshulp in Nepal dusdanig opgezet zijn dat deze na een van te voren afgesproken periode niet meer afhankelijk zijn van financiële hulp.
Aangevraagd project wordt uitgevoerd door Green Foundation Nepal (GFN)

Beschrijving van het project
De doelgroep wordt gevormd door de allerarmste boerenfamilies. De dorpen worden bewoond door de armste boerengemeenschappen bestaande uit etnische groepen die vaak worden beschouwd als laagste kaste in Nepal, zoals bijvoorbeeld de Thami, Pahari, Magar en de Dalit. Veel volwassenen zijn analfabeet en zij bezitten de slechtste stukken grond: smalle terrassen op steile hellingen, of hebben helemaal geen eigen land. Met de traditionele landbouw van rijst, bladgroenten, mais en gerst hebben ze voor slechts een paar maanden per jaar te eten. Vooral de vrouwen werken op het land. De mannen zoeken daglonerswerk in de bouw, ver weg van het dorp en soms ook in het buitenland. Dit is onregelmatig werk en ze verdienen niet veel. Met wat geluk kunnen ze in een jaar 100 euro mee naar huis brengen. In noodsituaties moet er geld worden geleend bij rijke boeren in andere dorpen waarvoor hoge rentes van 30 – 50% per jaar worden gevraagd.
Het doel is de dorpelingen financieel zelfstandig te maken door een inkomen uit landbouw en veeteelt te verwerven. Daarvoor is het nodig om alle problemen van de dorpelingen aan te pakken (integrale dorpsontwikkeling). GFN stuurt sterk aan op een mentaliteitsverandering als basis van ontwikkeling, dus bewustwording op het gebied van scholing, hygiëne, voor jezelf opkomen, niet meer afhankelijk zijn van anderen, vrouwenemancipatie, enz.
De projecten worden in overleg met de dorpelingen vastgesteld, de zogenaamde “demand based” aanpak.
Er zijn dus geen vaststaande kant-en-klare programma’s voor dorpen, want elk dorp heeft zijn eigen specifieke problemen met andere behoeften en wensen.