Indonesië

Project INDO 1: Zusters Franciscanessen van de H.Anthonius Asten /Zr Angela Meulendijks - vanaf 1992

De Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua hebben vanuit het moederhuis in Asten, aan de Wilhelminastraat, een breed scala aan missielanden bediend. Één daarvan was Indonesië, waar o.a. de van oorsprong Astense zusters Christiana Vissers en Imelda van Seggelen gewerkt hebben. Zij hebben op het eiland Kalimantan, 800 km de binnenlanden in, een missiepost gesticht en zich vooral gericht op de Dayaks, een achtergestelde bevolkingsgroep. Met name hebben de Missiezusters zich ten doel gesteld de vrouwen te vormen en te onderrichten in hygiëne, babyverzorging, koken en naaien. Zij gingen ook de kampongs in om de vrouwen praktische lessen te geven. Vervolgens hebben de zusters een hogere huishoudschool opgericht om aan dit ideaal trouw te blijven, de leerkrachten zijn vaak oud-leerlingen waarvan de zusters de universitaire opleiding (op Java) bekostigen.
De Missiezusters zijn zowat vanaf de start van Werkgroep Een Aarde door hen ondersteund: zo draagt Een Aarde middels een studiefonds de jaarlijkse kosten voor een vijftal studenten aan de hogere huishoudschool. Bovendien heeft Een Aarde bijdragen geleverd aan een drinkwatervoorziening bij een internaat voor ongeveer 70 Dayakmeisjes, in Putussibau, en aan de kosten van een grondige renovatie van het bijbehorende slaapgebouw. 
De Astense Missiezusters zijn niet meer werkzaam in Indonesie (de laatste zuster, Angela Meulendijks, is in 2010 teruggekeerd naar het moederhuis in Asten). Maar de inmiddels ontstane ruime, jonge aanwas van inlandse zusters heeft geleid tot een zelfstandige congregatie van Franciscanessen en zij zetten de werken voort. Een Aarde continueert natuurlijk van harte de ondersteuning.