Zambia

Project ZAM 2: Stichting Jacana / Dinie Nijssen - vanaf 2022

Doel van de stichting
De stichting Jacana richt zich op kleine Zambiaanse ondernemers die op het punt staan ​​te ontsnappen uit de armoedeval. Door ze zorgvuldig de juiste ondersteuning te bieden, helpen we ze te ontsnappen aan de armoede. Ze zullen zo werkgelegenheid creëren en een voorbeeld stellen voor degenen die het nog minder hebben.

Doel van dit project
Het verbeteren van de leefomstandigheden van de vrouwen, door het hele jaar toegang tot water (een half jaar regent het niet in Zambia). De vrouwen gebruiken dit water voor hun eigen huishouden en voor een te starten onderneming: sinaasappels telen voor de verkoop, tomaten, kippen etc.

Werkwijze
Jacana nodigt ondernemers uit die plannen hebben om hun zaak te verbeteren: ze worden uitgenodigd voor een workshop waarin ze tools krijgen om hun onderneming te verbeteren. De serieuze kandidaten worden uitgenodigd voor een volgende workshop waarin ze leren hoe  te boekhouden en een plan op te stellen. Er wordt ook een eigen bijdrage gevraagd van de vrouwen, zodat ze zich ook eigenaar van het project voelen. Nu (jan.2022) is het regenseizoen en wordt het geld besteed aan zaden, etc. Geoogst wordt er in april; dan komt het geld binnen en is de kans het grootst dat ze aan het project gaan deelnemen, en een eigen bijdrage kunnen betalen. Bovendien moeten de vrouwen aan kunnen geven wat ze met het water gaan doen: extra tomaten telen en verkopen bv. Er moet wel geld door verdiend worden. Er worden experts aan het plan gekoppeld die de ondernemer ondersteunen en er worden fondsen geworven. Het plan wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd m.b.v. experts. Er wordt verantwoording afgelegd aan de fondsen.

De onderneming gaat groeien en het dorp kan meekijken en zodoende de kennis overdragen aan andere dorpsgenoten. Nadat de experts weer vertrokken zijn, blijft Jacana ondersteunen.