Zambia

Project ZAM 2: Stichting Jacana / Dinie Nijssen - vanaf 2022

Doel van de stichting
De stichting Jacana richt zich op kleine Zambiaanse ondernemers die op het punt staan ​​te ontsnappen uit de armoedeval. Door ze zorgvuldig de juiste ondersteuning te bieden, helpen we ze te ontsnappen aan de armoede. Ze zullen zo werkgelegenheid creëren en een voorbeeld stellen voor degenen die het nog minder hebben.

Doel van dit project
Het verbeteren van de leefomstandigheden van de vrouwen, door het hele jaar toegang tot water (een half jaar regent het niet in Zambia). De vrouwen gebruiken dit water voor hun eigen huishouden en voor een te starten onderneming: sinaasappels telen voor de verkoop, tomaten, kippen etc.

Werkwijze
Jacana nodigt ondernemers uit die plannen hebben om hun zaak te verbeteren: ze worden uitgenodigd voor een workshop waarin ze tools krijgen om hun onderneming te verbeteren. De serieuze kandidaten worden uitgenodigd voor een volgende workshop waarin ze leren hoe  te boekhouden en een plan op te stellen. Er wordt ook een eigen bijdrage gevraagd van de vrouwen, zodat ze zich ook eigenaar van het project voelen. Nu (jan.2022) is het regenseizoen en wordt het geld besteed aan zaden, etc. Geoogst wordt er in april; dan komt het geld binnen en is de kans het grootst dat ze aan het project gaan deelnemen, en een eigen bijdrage kunnen betalen. Bovendien moeten de vrouwen aan kunnen geven wat ze met het water gaan doen: extra tomaten telen en verkopen bv. Er moet wel geld door verdiend worden. Er worden experts aan het plan gekoppeld die de ondernemer ondersteunen en er worden fondsen geworven. Het plan wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd m.b.v. experts. Er wordt verantwoording afgelegd aan de fondsen.

De onderneming gaat groeien en het dorp kan meekijken en zodoende de kennis overdragen aan andere dorpsgenoten. Nadat de experts weer vertrokken zijn, blijft Jacana ondersteunen.

December 2022

Terugblik:

Jacana heeft de laatste 7 jaar geëvalueerd en is tot mooie conclusies gekomen:
Klein begonnen met ondernemerstrainingen en het begeleiden van ondernemers. Na het eerste jaar kwam er een specialisatie in het verzorgen van water voor kleine ondernemers en vanaf toen is de bal echt gaan rollen. Water bleek het meest belangrijk voor boeren, maar er kwamen ook andere vragen opborrelen.
Een groot deel van die vragen heeft Jacana inhoudelijk kunnen beantwoorden door andere SMART-ondernemers op te leiden, die de gevraagde producten en diensten leveren, zoals:

-bodemonderzoekers
-drillers
-installateurs van zonne-energiepompen
-touw pomp producenten
-ontwerpers en installateurs van zonne-energie systemen
-producenten voor gereedschap voor bijenhouders
-broeikasproducenten
-pluimveevervoer producenten
-oesterzwammen kwekers

Jacana gaat, in 2023, mensen in rurale dorpen de keuze bieden uit het hierboven beschreven aanbod van betaalbare oplossingen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld als gevolg van vragen uit vergelijkbare dorpen. Het plan is in de dorpen een SMARTmarkt op te zetten. Op deze markt zullen de, in het verleden getrainde SMARTondernemers, hun producten en diensten aanbieden.
Kleine ondernemers uit het dorp kiezen op de markt, dat wat het beste bij hen past en ontwikkelen onder begeleiding van Jacana een eenvoudig ondernemersplan. Omdat de mensen in deze dorpen geen kapitaal hebben, zal Jacana een gedeelte van het gekozen product of dienst sponsoren en de kwaliteit van elk geleverd product controleren. Daarmee wordt de diversiteit van kleine ondernemers binnen het dorp bevorderd, wat ten goede zal komen aan de stabiliteit van de vaak zeer kwetsbare plaatselijke economie.