Gambia

Project GA 2: Future For young People (FFyP) / Petra van den Heuvel en Alhagie Saho (Tanji- Gambia) - vanaf 2007

In Gambia leven veel kinderen en jongeren voor wie een kleurrijke toekomst niet altijd vanzelfsprekend is. Veel kinderen in Gambia gaan wel naar de basisschool maar een vervolgopleiding is vaak te kostbaar. De toekomst van een gemeenschap, waar dan ook ter wereld, ligt in onderwijs voor iedereen. Future For Young People zet educatieve, sportieve en culturele projecten op voor kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep vam 4 t/m 25 jaar. Sinds 2012 is zij ook bezig met een project om gehandicapte kinderen, waar men nu geen raad mee weet, een nuttige dagbesteding te geven door het opzetten van een geiten- en een schapenhouderij.


Project GA 7: Stichting Gambia Sport / Jan Vermeulen (aanleggen waterleiding en elektra) - vanaf 2016

STICHTING GAMBIA SPORT
Deze stichting is opgericht ter ondersteuning van de sport in Gambia. Als voornaamste doel wordt het voetbal ondersteund en wel in de volle breedte. Zowel met voetbalkleding, kleedaccommodaties, het aanleggen van velden als met financiële ondersteuning. Het voetbal is voor de arme Gambiaanse jeugd een belangrijke manier om zich geestelijk en lichamelijk te ontwikkelen. In het verlengde hiervan ligt ook de gezondheidszorg en opleiding van deze jeugd, inclusief het behoud van de plaatselijke Nursery School.

NURSERY SCHOOL (Kleuterschool)
Het gebouw van de “Nursery School” die wij vanaf de oprichting van onze Stichting ondersteunen, is door de overheid afgekeurd en daarom moet de school worden gesloten. Dit zou een ramp betekenen voor het onderwijs in de regio Kotu. Wij praten over ongeveer 150 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. In Gambia wordt geen enkele Nursery School door de overheid ondersteund. Stichting Gambia Sport heeft zich het lot van deze school aangetrokken en wil proberen geld in te zamelen om het onderwijs toch mogelijk te maken.
De huidige school bestaat uit 3 bouwvallige leslokalen, 1 opslaghokje en 1 meisjes- en 1 jongenstoilet. Een leraren-toilet is er niet aanwezig. Een afgesloten speelplaats voor de kinderen is er niet. De kinderen moeten spelen langs en op de “openbare zandweg” waar ook al het andere verkeer over rijdt. De school heeft 4 leraren waarvan er 2 constant in groep 1 van de school werken omdat daar de jongste kinderen van 3 tot 4 jaar zitten. Die kunnen niet alleen gelaten worden als ze bijvoorbeeld naar het toilet moeten. De toiletten zijn gewoon gaten in de grond en de meeste kleine kinderen durven niet eens alleen naar deze toiletten.
Wat is een oplossing? Er is er maar één! De huidige school afbreken, de grond kopen en een nieuwe school bouwen. Dat kost geld, veel geld. De bouwkosten van een nieuwe school zijn volgens offerte €45.000,00. We zijn bezig met diverse instanties en organisaties om geldbronnen aan te boren maar, kort gezegd, hulp is onontbeerlijk.


Project GA 8 : Hand in Hand e. V. / Alhaji Daffeh + Ankie van Eijk - vanaf 2018

DOEL VAN HET PROJECT
Vrouwen uit Faraba (Gambia) de mogelijkheid bieden om groenten te verbouwen. Zij kunnen de opbrengsten o.a.gebruiken om de kinderen naar school te laten gaan.

UITVOERING
Er is een stuk land gekocht in Faraba. Om de vrouwen de mogelijkheid te bieden om op dit land het gehele jaar groenten te verbouwen zijn een omheining, een toilet en minimaal 2 waterputten nodig. Groenten verbouwen kan dan ook buiten het regenseizoen omdat er water is en de dieren niet het land op kunnen. De koeien, geiten, ezels enz., die los rondlopen, eten anders, door de schaarste van voedsel in het droge seizoen, deze de groenten op.

 

FOTO'S

foto 1 : Ankie en Alhaji voor reclamebord
foto 2: Bouw van opslag- en rustruimte
foto 3: Toegangshek groentetuin
foto 4: Toiletgebouwtje
foto 5: Vóór de aanplant
foto 6: Net na de aanplant
foto 7: Enkele weken later
foto 8: Enkele vrouwen en Alhaji bij het bassin
foto 9: Vrouw bij het bassin met op de achtergrond de waterreservoirs

 

Project GA 9 : Stichting Les Amis de Gambie / Jac Verhoeven - vanaf 2019

Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia geen ouders en veilig thuis. Zij staan er vaak alleen voor en worden aan hun lot overgelaten.

Stichting ‘Les Amis de Gambie’ opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor weeskinderen in Gambia en zorgt ervoor dat deze kansarme weeskinderen een toekomst hebben, op kunnen groeien in een liefdevolle familie en zich veilig en met vertrouwen kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn.

Daarbij werkt stichting ‘Les Amis de Gambie’ ook aan diverse projecten voor de lokale bevolking, zodat ook zij een betere toekomst tegemoet gaan. Dit vraagt dan ook om een aanpak met methodes die nauw met elkaar verbonden zijn, diep wortel schieten in de gemeenschap en gericht zijn op de toekomst: Een beter leven.