Gambia

Project GA 2: Future For young People (FFyP) / Petra van den Heuvel en Alhagie Saho (Tanji- Gambia) - vanaf 2007

In Gambia leven veel kinderen en jongeren voor wie een kleurrijke toekomst niet altijd vanzelfsprekend is. Veel kinderen in Gambia gaan wel naar de basisschool maar een vervolgopleiding is vaak te kostbaar. De toekomst van een gemeenschap, waar dan ook ter wereld, ligt in onderwijs voor iedereen. Future For Young People zet educatieve, sportieve en culturele projecten op voor kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep vam 4 t/m 25 jaar. Sinds 2012 is zij ook bezig met een project om gehandicapte kinderen, waar men nu geen raad mee weet, een nuttige dagbesteding te geven door het opzetten van een geiten- en een schapenhouderij.


Project GA 8 : Hand in Hand e. V. / Alhaji Daffeh + Ankie van Eijk - vanaf 2018

DOEL VAN HET PROJECT
Vrouwen uit Faraba (Gambia) de mogelijkheid bieden om groenten te verbouwen. Zij kunnen de opbrengsten o.a.gebruiken om de kinderen naar school te laten gaan.

UITVOERING
Er is een stuk land gekocht in Faraba. Om de vrouwen de mogelijkheid te bieden om op dit land het gehele jaar groenten te verbouwen zijn een omheining, een toilet en minimaal 2 waterputten nodig. Groenten verbouwen kan dan ook buiten het regenseizoen omdat er water is en de dieren niet het land op kunnen. De koeien, geiten, ezels enz., die los rondlopen, eten anders, door de schaarste van voedsel in het droge seizoen, deze de groenten op.

 

FOTO'S

foto 1 : Ankie en Alhaji voor reclamebord
foto 2: Bouw van opslag- en rustruimte
foto 3: Toegangshek groentetuin
foto 4: Toiletgebouwtje
foto 5: Vóór de aanplant
foto 6: Net na de aanplant
foto 7: Enkele weken later
foto 8: Enkele vrouwen en Alhaji bij het bassin
foto 9: Vrouw bij het bassin met op de achtergrond de waterreservoirs

Kijk hieronder eens hoe alles groeit.

 

Project GA 9 : Stichting Les Amis de Gambie / Jac Verhoeven - vanaf 2019

Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia geen ouders en veilig thuis. Zij staan er vaak alleen voor en worden aan hun lot overgelaten.
Stichting ‘Les Amis de Gambie’ opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor weeskinderen in Gambia en zorgt ervoor dat deze kansarme weeskinderen een toekomst hebben, op kunnen groeien in een liefdevolle familie en zich veilig en met vertrouwen kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn.
Daarbij werkt stichting ‘Les Amis de Gambie’ ook aan diverse projecten voor de lokale bevolking, zodat ook zij een betere toekomst tegemoet gaan. Dit vraagt dan ook om een aanpak met methodes die nauw met elkaar verbonden zijn, diep wortel schieten in de gemeenschap en gericht zijn op de toekomst: Een beter leven.