Gambia

Project GA 2: Future For young People (FFyP) / Petra van den Heuvel en Alhagie Saho (Tanji- Gambia) - vanaf 2007

In Gambia leven veel kinderen en jongeren voor wie een kleurrijke toekomst niet altijd vanzelfsprekend is. Veel kinderen in Gambia gaan wel naar de basisschool maar een vervolgopleiding is vaak te kostbaar. De toekomst van een gemeenschap, waar dan ook ter wereld, ligt in onderwijs voor iedereen. Future For Young People zet educatieve, sportieve en culturele projecten op voor kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep vam 4 t/m 25 jaar. Sinds 2012 is zij ook bezig met een project om gehandicapte kinderen, waar men nu geen raad mee weet, een nuttige dagbesteding te geven door het opzetten van een geiten- en een schapenhouderij.


Project GA 8 : Hand in Hand e. V. / Alhaji Daffeh + Ankie van Eijk - vanaf 2018

DOEL VAN HET PROJECT
Vrouwen uit Faraba (Gambia) de mogelijkheid bieden om groenten te verbouwen. Zij kunnen de opbrengsten o.a.gebruiken om de kinderen naar school te laten gaan.

UITVOERING
Er is een stuk land gekocht in Faraba. Om de vrouwen de mogelijkheid te bieden om op dit land het gehele jaar groenten te verbouwen zijn een omheining, een toilet en minimaal 2 waterputten nodig. Groenten verbouwen kan dan ook buiten het regenseizoen omdat er water is en de dieren niet het land op kunnen. De koeien, geiten, ezels enz., die los rondlopen, eten anders, door de schaarste van voedsel in het droge seizoen, deze de groenten op.

In 2018 heeft “Een Aarde” 4000 euro geschonken als eerste aanzet voor boven beschreven project.

In 2018 heeft “Een Aarde” 6000 euro geschonken om het project te voorzien van een bewateringssysteem met een pomp en zonnepanelen.

In 2019 heeft “Een Aarde” 7000 euro geschonken om een school in Kerr Mama dusdanig te kunnen opknappen, dat alle kinderen elke dag naar school kunnen gaan. Tot nu toe moeten de kinderen om beurten naar school.

 

FOTO'S

foto 1 : Ankie en Alhaji voor reclamebord
foto 2: Bouw van opslag- en rustruimte
foto 3: Toegangshek groentetuin
foto 4: Toiletgebouwtje
foto 5: Vóór de aanplant
foto 6: Net na de aanplant
foto 7: Enkele weken later
foto 8: Enkele vrouwen en Alhaji bij het bassin
foto 9: Vrouw bij het bassin met op de achtergrond de waterreservoirs

Kijk hieronder eens hoe alles groeit.


Hierbij een 1e update van de herbouw van het schoolgebouw in Kerr Mama. Ze zijn direct vol enthousiasme aan de slag gegaan. Mooi om te zien dat ze zo gemotiveerd zijn, dat laat ook zien hoe nodig ze dit gebouw hebben voor de leerlingen. Ik heb foto’s bijgevoegd van de werkzaamheden tot nu toe.
 

Hartelijke groeten van Ankie en Alhaji

 

Foto's van de bouw van een waterbassin met waterpomp.

Foto 1:              Beton storten voor het nieuwe waterbassin
Foto 2:             Stenen voor het nieuwe waterbassin
Foto 3:             Nieuwe waterbassin
Foto 4 t/m 6:  Nieuwe waterpomp

 

Project GA 9 : Stichting Les Amis de Gambie / Jac Verhoeven - vanaf 2019

Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia geen ouders en veilig thuis. Zij staan er vaak alleen voor en worden aan hun lot overgelaten.
Stichting ‘Les Amis de Gambie’ opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor weeskinderen in Gambia en zorgt ervoor dat deze kansarme weeskinderen een toekomst hebben, op kunnen groeien in een liefdevolle familie en zich veilig en met vertrouwen kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn.
Daarbij werkt stichting ‘Les Amis de Gambie’ ook aan diverse projecten voor de lokale bevolking, zodat ook zij een betere toekomst tegemoet gaan. Dit vraagt dan ook om een aanpak met methodes die nauw met elkaar verbonden zijn, diep wortel schieten in de gemeenschap en gericht zijn op de toekomst: Een beter leven.

 

Project GA 10: Stichting Second Home (Gambia) - vanaf 2019

De stichting is al 11 jaar bezig in Gambia om voor verstandelijk beperkte kinderen en jong volwassenen een betere toekomst mogelijk te maken.
Dit doet zij door het beschikbaar stellen van een woonvoorziening met plek voor 15 kinderen. Deze kinderen worden begeleid door Gambiaanse medewerkers die aangestuurd worden door een manager. Ouders en families worden meegenomen in de zorg en begeleiding van hun kind, aan de hand van korte lijntjes met begeleiders van Second Home. De kinderen gaan dan ook in het weekend naar huis.

Visie

In de nabije toekomst willen wij een zelfvoorzienende lodge bouwen waarin wonen, dagbesteding, kennis en werk centraal staan. Financieel onafhankelijk en met minimale aansturing vanuit Nederland. Een kenniscentrum waar informatie gegeven kan worden over de verschillende ziektebeelden, met als doel het behouden van professionele expertise. Daarnaast is dagbesteding en werk belangrijk om onze doelgroep te laten participeren. Zelfontplooiing en groei staan hierbij centraal.
We zijn nu bezig om een NGO-status te verwerven om uiteindelijk een eigen plek en kenniscentrum te creëren. Echter zijn daar redelijk wat voorwaarden waar we aan moeten voldoen. Daarvoor is er geld nodig en mankracht, geld voor een veilige en schone omgeving te creëren voor de kinderen.

Dit is het plan

Nieuwe bedden + matrassen, brandblussers, rookmelders en noodverlichting. Nieuw schilderwerk aan de binnenzijde van de logde. Enkele ventilatoren in de slaapvertrekken en de gebrekkige watervoorziening te verbeteren, enz.
Wij gaan dit doen met een team van 11 mensen die van 29 oktober tot 5 november op eigen kosten daar vrijwilligerswerk gaan doen.
Deze mensen, allemaal collega's van Jos Laurenssen, de voorzitter van deze stichting, die hun steentje willen bijdragen aan Second Home.