Nicaragua

Project NIC 2: Stichting Nica Friends / Ton Hendrix en Carla Holthuis - vanaf 2013

De stichting stelt zich als doel het inzamelen van financiële en/of materiële middelen ten behoeve van kinderen uit de laagste klassen van de samenleving in Nicaragua. Hiermee geven ze ze een kans tot het volgen van goed onderwijs op lager, middelbaar of hoger niveau. De stichting zal het geld en/of middelen innen en vervolgens doneren aan één of meerdere erkende organisaties in Nicaragua, die zich in de ogen van de stichting goed, met overtuiging en zonder winstoogmerk inzetten voor deze groep kinderen. In aanvulling hierop zal de organisatie in Nicaragua hoofdzakelijk werken met vrijwilligers en derhalve aantoonbaar minimaal 98 procent van de door haar ontvangen donaties, daadwerkelijk besteden aan de kinderen of aan faciliteiten voor de kinderen."

Ton Hendrix en Carla Holthuis uit Asten zagen op hun reis door Nicaragua schitterende natuur en toeristische highlights maar ook schrijnende armoede. Daar groeide het besef dat zij aan die armoede iets wilden gaan doen. In de stad Granada hebben zij uitvoerig gesproken met de organisatie La Esperanza (dat zoveel betekent als ‘De Hoop’). Een organisatie, die nagenoeg geheel draait op vrijwilligers en ongelooflijk veel goed werk voor kinderen verricht in de buitenwijken van Granada. Eén van de projecten (San Ignacio) hebben ze persoonlijk bezocht.
Op dit moment wordt de organisatie geleid door Pauline Jackson. Zij is van origine Engelse, heeft lang in Australië gewoond en is jaren geleden in Nicaragua terechtgekomen en geraakt door dit land. Geheel als vrijwilligster leidt zij nu alweer ruim zeven jaar La Esperanza met een fenomenale full-time inzet. 
Nica-friends wil dat het geld terechtkomt bij de kinderen en niet anders. Daarvoor zoekt de stichting samenwerking met erkende organisatie(s) in Nicaragua en dat is momenteel La Esperanza: die organisatie heeft hen helemaal overtuigd met haar werkwijze. Het heeft slechts twee lokale betaalde administratieve medewerksters, die geheel gefinancierd worden uit de administratiebijdragen die vrijwilligers moeten betalen, als ze via La Esperanza aan de slag gaan. Alle ‘echte’ donaties worden dus verder voor 100 procent aan kinderen en aan hun leer- en woonomstandigheden besteed.
De stichting NICA-FRIENDS wil structureel iets doen in Nicaragua, dat wil zeggen niet alleen eenmalig een keer iets doneren, maar dat op langere termijn trachten te continueren.

Een Aarde heeft in de afgelopen jaren op o.a. de Pablo Antonio school geldbedragen gedoneerd om 15 laptops aan te schaffen, 3 klaslokalen te renoveren en een extra toiletgebouw te realiseren.