Zuid-Afrika

Project ZA 1: Zuster Katy van Wyk - vanaf 2017

Zuster Katy van Wyk van de Dominican Sisters in Zuid Afrika heeft jaren als onderwijzeres gewerkt in Johannesburg. Nu werkt ze al 11 jaar in Leierskap en geeft motivering-sessies en loopbaanbegeleiding aan jonge mensen en volwassenen.
De werkeloosheid is vooral onder jonge mensen erg hoog en de motivering en het zelfvertrouwen is laag als alles hopeloos lijkt.
Haar passie is vooral jonge vrouwen te helpen om uit een uitzichtloze situatie te komen en een begin te maken voor hun verdere leven.
Neliswa, uit een eenoudergezin van 6 kinderen, heeft haar middelbare school afgerond en wordt door Een Aarde financieel ondersteund om een verpleegsters opleiding te volgen. Zij werkt in het weekeinde en verkoopt zelfgebakken koekjes bij de bushaltes om geld te verdienen voor eten voor haar broers en zusjes en de vervoerskosten van en naar school te betalen.
Over een jaar hoopt zij haar verpleegstersdiploma te behalen.Project ZA 2: Stichting Vaalwaterkliniek / Mary Stephenson / Harry Vestjens - vanaf 2006

De Kraamkliniek ligt in het door AIDS getroffen gebied, Vaalwater in Zuid-Afrika. Bij de geboorte zijn twaalf van de vijftien baby's die in de kliniek geboren worden met HIV besmet.
De financiële steun die de Vaalwaterkliniek van Een Aarde ontvangt, wordt gebruikt voor het in dienst nemen van een of meer verloskundigen, aanschaf van medicijnen, babyvoeding en het voorzien in schoon drinkwater.
In de township van Vaalwater is een zaaltje geopend, waar men door middel van sport en spel probeert een relatie op te bouwen met jongeren en hen bewust te maken van de gevaren van seksuele activiteiten.
Een jongen heeft een beurs gekregen om zich verder te ontwikkelen in dit werk.

Er is een irrigatiesysteem gerealiseerd om groenten te verbouwen voor eigen gebruik. Het overschot aan groenten wordt verkocht om inkomsten te genereren voor de kliniek. Aidspatiënten leren zelf het irrigatiesysteem te onderhouden.

Een Aarde steunt dit project op aanvraag van de initiatiefnemers.Project ZA 3: Stichting SciMathUs / universiteit Stellenbosch Zuid-Afrika - vanaf 2011

SciMathUS is een afkorting van Science Mathematics Universiteit Stellenbosch (Zuid Afrika) en staat voor een eenjarig schakelprogramma voor behoeftige studenten van zwakke middelbare scholen (uit achterstandsgebieden!) om hun niveau dusdanig bij te spijkeren dat ze nadien een universitaire studie kunnen gaan volgen.
Het SciMathUS project bestaat al enkele jaren en bereikt zo’n 80 tot 100 studenten per jaar. De studenten worden geselecteerd op hun mogelijkheden om een studie aan de universiteit in een van de exacte vakken te doen, maar nu nog niet de kwalificaties hebben om toegelaten te worden. Deze studenten komen uit de zogenaamde historisch benadeelde gebieden, dat wil zeggen ze zijn zwart, gekleurd of bruin (Aziatisch). Ze krijgen een opleiding van 1 jaar van SciMathUS en nemen aan het eind van dat jaar deel aan het landelijk eindexamen. Vrijwel allen kunnen na dit jaar wel toegelaten worden tot de universiteit. Inmiddels zijn er al voormalige SciMathUS studenten universitair afgestudeerd. 
Het is erg belangrijk dat er mensen uit deze bevolkingsgroepen hun universitaire studies afronden en een positie in het land verwerven. Voor de gemeenschappen zijn zij een symbool: Yes, we can! De kosten voor de studies worden vaak door bedrijven gesubsidieerd. De gepensioneerde wiskundeleraar Bertus van Etten uit Deurne draagt bij aan de verbetering van het wiskundeonderwijs in Zuid Afrika, maakte deze studenten mee en was onder de indruk van hun inzet. Ze beseffen heel goed dat ze een uitzonderlijke kans krijgen en hun ijver en enthousiasme is heel groot.
Een Aarde neemt sinds 2011 deel aan een studiefonds voor SciMathUS studenten.Project ZA 6: Stichting Jabuleni / Margot Panhuizen – vanaf 2013

De Stichting Jabuleni uit Asten is opgericht door Margot Panhuizen. Deze stichting ondersteunt His Little Lambs, een tehuis voor kinderen in Eston, Zuid Afrika. Dit tehuis biedt opvang, onderwijs, vorming en begeleiding aan 45 kinderen die wees zijn of wiens ouders niet zelf voor de kinderen kunnen zorgen. Voor de kinderen wil His Little Lambs een warm, liefdevol en veilig thuis zijn, van waaruit kinderen hun toekomst kunnen opbouwen. 
Het tehuis is opgericht door Don en Linda Mckenzie. 15 Jaar geleden waren zij eigenaar van een houthakkersbedrijf. Op het erf woonden 40 medewerkers met hun gezin. Een aantal medewerkers en hun vrouwen overleden aan hiv/aids en de kinderen bleven alleen achter. De Mckenzies namen deze kinderen in hun huis op. Inmiddels wonen er nu 45 kinderen in en rondom de boerderij. 
Margot Panhuizen uit Asten, (in de volksmond juffrouw Margot) heeft hier als vrijwilligster gewerkt en gaat de vakanties terug om de ontwikkelingen te volgen. 

Met de donaties van Een Aarde hebben kinderen kleding en schoenen gekregen. De lapa (buitenkeuken) kan weer gebruikt worden en er is een grastrimmer aangeschaftProject ZA 7: Stichting Savanna Trust / Rinske Stege - vanaf 2017

Sinds 2012 is Rinske Stege, dochter van Trees & Henny Stege (vrijwilligers bij Een Aarde), naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Zij werkt daar op de Savanna Logde nabij het Kruger Park en besteedt een groot gedeelte van haar tijd aan projecten voor de gemeenschap rondom de lodge. Dit doet zij vanuit de Savanna Trust, een stichting opgezet om de gemeenschap rondom de Logde te helpen. De dorpjes in de omgeving zijn afgelegen en hebben nauwelijks of geen voorzieningen. Samen met de lokale gemeenschap, bekijkt Rinske, welke voorzieningen er nodig zijn en ondersteunt zij locals door middel van projecten. Duurzaam resultaat is prioriteit. Alle projecten die Rinske onder haar hoede heeft, worden geïnitieerd en uitgevoerd door locals. Doel is altijd, dat een project op eigen benen verder gaat. Het gaat hier om een project voor weeskinderen en child headed families (een oudste kind zorgt voor broertjes en zusjes).
Rinske werkt rond dit child headed family project nauw samen met Tiyimiseleni Home Based Care Centre. Een weeskinderen project in het dorpje Mabarhule, dat met 15 dames zorgt voor 275 kinderen. Dit project word financieel gedragen door Savanna Trust. Dit houdt in dat de salarissen van de begeleiders worden betaald, de school-fees, de schooluniformen, doktersbezoeken, voedsel e.d.

Een Aarde steunt dit project financieel via de stichting Care for Care Nederland.Project ZA 8: Zusters Dominicanessen Venlo / Zuster Mary Tuck - vanaf 1997

Zuster Berna van de Waarsenburg werkt met haar medezusters al sinds 1962 in Zuid Afrika aan diverse projecten. Het Sithand Iingane Care Project is door een groep van 15 vrouwen van de St.Paul's Catholic Church in 2000 gestart in Geluksdal en later uitgebreid naar Bronville, Tsakane in Langaville. Alle leden van de groep zijn vrijwilligers en actief in de gemeenschap. Sommige zijn verpleegster of onderwijzer, andere zijn huisvrouw en hebben hun hele leven al vrijwilligerswerk gedaan. Het doel van de organisatie is verlichting brengen aan de arme families door middel van kleding en voedselpakketten. Zij verlenen zorg aan HIV/AIDS geïnfecteerde moeders en kinderen. Emotionele, opvoedkundige, spirituele en sociale hulp wordt geboden aan de wezen. Aan de HIV besmette moeders en jong volwassenen worden diverse vaardigheden geleerd om hun eigen bedrijfje te kunnen starten.
Veel vrouwen zijn hoofd van de familie en dragen de zorg voor hun eigen zieke kinderen en de kinderen van familie, terwijl ze geen inkomsten hebben. Zuster Beninga heeft een tuinproject in een extreem arme wijk, waar ze mensen zonder werk leert groenten te verbouwen. Ze worden gedurende 6 maanden tot 1 jaar begeleid om een groentetuin te onderhouden en daarna hun eigen tuintje aan te planten en groenten te kweken waarmee ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De kinderen helpen in de namiddag met wieden en water geven in de groentetuin en vier keer per week wordt er voor 55 kinderen een warme maaltijd bereid.

Een Aarde steunt dit project op aanvrage van zuster Berna van de Waarsenburg.