Brazilië


Project BR 8: Zusters Campanhia de Maria - vanaf 1977

Zuster Campanhia de Maria / zuster Josina van de Ven en zuster Vera Turrisse. Beiden werken onder de overkoepelende organisatie ANECOM.
Het sociaal centrum van Companhia de Maria in Almenara, Brazilie, waar zuster Josina met 3 medezusters werkt, is een instelling met een filantropisch karakter op het gebied van opvoeding, sociaal en cultureel gebied. Het werkt op basis van vrije giften door de wijk, steun van de gemeente Belo Horizonte en andere kleine projecten. Op dit moment bestaat de creche uit 170 kinderen van 3 tot 6 jaar. In de avonduren worden er cursussen gegeven voor oudere jeugd en volwassenen. De ruimtes worden tevens gebruikt voor congressen en vergaderingen en de inkomsten daarvan komen ten goede aan het project. Met het houden van markten waar zelfgemaakte spulletjes worden verkocht proberen ze twee doelen te bereiken.
De ouders van de kinderen en mensen uit de omgeving bij het project betrekken en de kosten voor de gezinnen zo laag mogelijk te houden,zodat hun kind in het sociaal centrum kan leren en meer toekomstmogelijkheden heeft.
Een Aarde steunt dit project met een jaarlijkse bijdrage.Project BR 9: Broeders van Liefde / Broeder Eric Verdegem /Morgenster - vanaf 1997

Pater Victor Margot is in 1973 in Sao Sebastiao da Amoreira 500 kilometer ten westen van Sao Paolo in de provincie Parana begonnen met de opvang van straatkinderen. Wetende dat hij het probleem niet op kon lossen,maar dat ze nu wel een thuis hadden. Broeder Eric Verdegem bouwde het huis verder uit. Een kleine boerderij en groentekas zorgen ervoor dat ze gedeeltelijk in eigen behoeften kunnen voorzien en dat de maaltijden vollediger zijn geworden. Er is een plantenkas bijgekomen, waarvan de planten en bloemen eenmaal per week op de markt worden verkocht als aanvulling op het krappe budget. De grotere kinderen onderhouden de bloemperken in de stad, ruimen de restanten van de markt op, verzamelen de achtergebleven blikjes waarvoor zij een kleine vergoeding van de gemeente krijgen.
Later is er een gym- en ontspanningszaaltje gebouwd waar Kung Fu gegeven wordt, en een ruimte waar de kinderen hun huiswerk kunnen maken en spelen.
De algemene doelstelling van het project is, verlaten kinderen liefdevol opvangen, de nodige structuur en voorwaarden scheppen voor hun ontwikkeling op sociaal, moreel, intellectueel en emotioneel vlak en ze in gezinsverband laten opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen. Op dit moment zijn er overdag gemiddeld 60 kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. En wonen er 3 jongeren intern.
Gezien de kleinschaligheid van dit project ontvangt Broeder Eric geen subsidie. Een Aarde ondersteunt dit project dan ook regelmatig.