Kenia

Project KE 5: WESCODEHEP - THE SISTERS OF MARY OF KAKAMEGA / Mariet Martens-Haenraets en Anny Lenders - Haenraets - vanaf 2015

The Sisters of Mary of Kakamega is een door de zusters Ursulinen (Nederland) en de missionarissen van Mill Hill (Engeland) in 1934 opgerichte Afrikaanse kloosterorde. De zusters zetten zich in voor de allerarmsten in de Keniaanse samenleving, waarbij ze zich vooral richten op de ontwikkeling van vrouwen en meisjes. Ze zijn werkzaam op het gebied van onderwijs/educatie, gezondheidszorg, voorlichting en bevordering van zelfredzaamheid van vrouwen. Ze vallen onder en werken samen met de door de Keniaanse regering officieel geregistreerde NGO WESCODEHEP met als hardwerkende contactpersoon ginds zuster Imelda Kulundu. 
Anny en Mariet helpen de zusters al enkele jaren actief met het realiseren van o.m. onderwijs- en gezondheidszorgprojecten in het zuidwesten van Kenia. Een Aarde helpt ze daar geweldig bij met financiële steun. In de afgelopen jaren zijn met hulp van Een Aarde computers en andere schoolmaterialen gekocht en met de bouw van twee sanitaire units (toiletten en douches) zijn de hygiënische omstandigheden op een Primary School in Musoli en een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Mumias sterk verbeterd. Voor de toekomst staan hulpprogramma’s voor het dorp Chebukaka op het programma. Project KE 7: Nyumbani Children's Home / Maria en Kees Santegoeds - vanaf 2012

Nyumbani betekent in het Swahili (de taal die in Kenia gesproken wordt): OnsThuis. Het is een weeshuis voor HIV-besmette weeskinderen in Karen bij Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Het is in 1992 opgericht door een Amerikaanse Jesuiet, die zich het lot van deze kinderen aantrok. Samen met Sr. Mary Owens en een verpleegster startten zij met drie kinderen in een gehuurd pandje. Binnen enkele jaren groeide het aantal kinderen tot ongeveer zestig. Zij waren intussen ondergebracht in een aantal stenen cottages met aan elk een “moeder” aan het hoofd. Het tehuis was volkomen afhankelijk van giften, die broodnodig waren voor de dagelijkse levensbehoeften, zoals kleding, voedsel en medicijnen. Helaas waren de belangrijkste medicijnen (aidsremmers vooral) absoluut onbetaalbaar, met als gevolg dat de levensverwachting van de kinderen niet meer dan 8 á 10 jaar was.
Via onze dochter kwamen wij (Maria en Kees Santegoeds) eind jaren 90 in contact met het tehuis en zijn ons, onder de indruk van het mooie werk, dat daar wordt verricht, hun lot gaan aantrekken. In 1999 zijn we een aantal weken als vrijwilliger in het tehuis gaan werken en daarna nog gemiddeld om de twee of drie jaar terug geweest en is het een deel van ons leven geworden. Wij hebben zo van dichtbij de enorme vooruitgang van Nyumbani kunnen volgen. Het aantal kinderen in het tehuis is nu ongeveer 120 in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Sinds een jaar of acht krijgen ze de goede medicijnen, volgen ze opleidingen tot op elk niveau en leren ze hoe met hun HIV-besmetting om te gaan. Vanaf het begin heeft men ingezien, dat dit alleen maar kan met goed opgeleide medewerkers en dat zijn allemaal Kenianen. Maar aan alles hangt een prijskaartje en geld is nog altijd de grootste zorg. Met Nyumbani zijn wij Een Aarde dan ook ontzettend dankbaar, dat zij regelmatig een steen(tje) bijdragen om “ons” Nyumbani in stand te houden.Project KE 8: PRR Zusters in Kenia (Dochters van onze Koningin van de Heilige Rozenkrans) - vanaf 2014

Orde gesticht in Lebao, het eiland Flores in Indonesië, door Aartsbisschop Gabriel Manek SVD op 15 augustus 1958. 
In 1998 zijn we in Kenia onze missie begonnen met sociale zorg, gezondheidszorg, parochie-activiteiten en educatie. Op dit moment hebben we vijf jonge zusters die 2-3 jaren in het religieuze leven zijn, en 17 oudere zusters die afhankelijk van hun opleiding, kennis en vaardigheden werkzaam zijn in verschillende disciplines. Wij werken nauw samen met de CMM Broeders en het Ambachtelijk Opleidingscentrum betreffende HIV/Aids bestrijding en voorlichting voor mannen en vrouwen.
Twee zusters werken in projecten voor goede educatie op basis– en middelbare scholen. Afhankelijk van giften die we ontvangen helpen we kinderen om de middelbare school te volgen door het geven van vergoedingen voor lesboeken, onderdak en uniformen.
We organiseren studiebijeenkomsten, workshops en trainingen voor de zusters om zich verder te ontwikkelen en kennis te delen met andere zusters. 
In ons apostolaat hebben we twee kleine klinieken waar we Eerste Hulp kunnen verlenen.
In het bisdom van Eldoret gebruiken we twee kleine huisjes als kleuterschool voor kinderen van 3 tot 5 jaar. We hopen ooit nog eens een kleine school te kunnen bouwen om het onderwijs uit te breiden en er is grote behoefte aan een ondergrondse watertank om het regenwater op te vangen.

De laatste donatie van het MOV en pastoor van der Steen uit Heusden hebben we gebruikt om een buitenkeuken te maken, daar we brandhout of houtskool gebruiken om te koken.
Het geld van de stichting Een Aarde wordt besteed aan de bouw van een eenvoudige apotheek in Ogembo en voor basismedicijnen.Project KE 9: Stichting Samen Succes / Henny Stege en Kees de Meij - vanaf 2018

"Samen Succes" ondersteunt scholen in arme streken in de Riftvallei in Kenia.
We werken op kleine schaal, ter plekke, en geven zo praktisch mogelijk hulp. We bieden financiële ondersteuning bij de bouw van een klaslokaal, een slaapgebouw of de inrichting van een school en verstrekken leermiddelen. Daarmee zijn scholen beter in staat hun onderwijstaken uit te voeren. Deze investeringen helpen ons bij een ander doel: het terugdringen van meisjesbesnijdenis via het geven van voorlichting en het verbeteren van mogelijkheden voor gezinsplanning. Een lokaal team organiseert dit op verzoek van scholen en gezondheidsposten. Ook geven we beurzen aan talentvolle leerlingen die door willen leren, maar daar de financiële middelen niet voor hebben vanwege een vaak schrijnende thuissituatie. Door te studeren versterken jonge vrouwen hun maatschappelijke positie en zij ontvangen meer respect uit hun gemeenschap. We helpen bovendien talentvolle hardlopers en hardloopsters om een carrière op school te combineren met een carrière in de atletiek.
Samen Succes is ontstaan uit vriendschap tussen twee hardlopers: de Keniaanse Sammy Rongo Olengura en Piet de Peuter en is sinds 2001 werkzaam in Kenia. Bij onze activiteiten zijn de rollen duidelijk: het initiatief ligt bij lokale mensen, wij faciliteren hen.

Voor meer informatie, klik op onderstaande button