Sri Lanka

Project SRL 2: Stichting Yaluva - vanaf 2005

Stichting Yaluva zet zich sinds 1997 in voor een betere toekomst voor kansarme mensen in Sri Lanka, in het bijzonder kinderen. De eerste jaren is de stichting vooral gericht geweest op het verlenen van noodhulp en het opsporen van biologische ouders van adoptiekinderen. Vanaf ongeveer 2005 is een nieuwe richting ingeslagen namelijk het verlenen van meer duurzame hulp gericht op zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kansarme mensen. 
Een Aarde heeft al vele jaren vooral mede bijgedragen in het bieden van een betere toekomst voor kansarme kinderen van arme, achtergestelde gezinnen, veelal Tamil kinderen, door ze op die manier te stimuleren en de gelegenheid te bieden om naar school te gaan.
Kinderen die wonen op de twee theeplantages Nicholaoya en Dankanda waar hun ouders als dagloners werken, in afgelegen en onherbergzaam gebied, zijn vanwege de afstand van 10 à 12 kilometer, niet of nauwelijks in staat naar school te gaan in Rattota, de school voor voortgezet onderwijs. Lopen is onveilig en de overheid voorziet niet op betrouwbare wijze in openbaar busvervoer. Om deze kinderen de kans te geven naar school te gaan, organiseert de Stichting Ya-luva schoolbusvervoer, dat door Een Aarde ondersteund wordt. Ook heeft Een Aarde bijgedragen in het verstrekken van school-ontbijten.
Breng ook eens een bezoek ook hun website.