Bosnië-Herzegovina

Project BOHE 1: Stichting Snaga Zene - vanaf 2019

Het doel van het project is om primaire en secundaire slachtoffers (kinderen, familieleden van primaire slachtoffers) te rehabiliteren en na meer dan 20 jaar van hun primaire traumatisering op te nemen in een specifiek therapiemodel. Door de huidige slechte economische, politieke en sociale situatie in Bosnië-Herzegowina is een groot deel van de bevolking werkloos. Het hoge werkloosheidspercentage geldt vooral voor de  slachtoffers/overlevenden, met name vrouwen op het platteland, de doelgroep van "Snaga zene". Door te voorzien in 10 groentekassen krijgen vrouwen de kans de psychosociale gezondheid en economische situatie van hun gezin te verbeteren.

Hieronder staan 10 foto's van een door Een Aarde betaald project voor een zomerkamp in 2019 voor  vluchtelingenkinderen in Kroatie.