Uganda

Project UG 2: Farmers Families Future Uganda / Tjeu Vinken - vanaf 2017

De doelstelling van de stichting Farmers Families Future Uganda is om arme en hulpbehoevende boeren families te helpen hun levensstandaard wat te verhogen. Ook willen we de onderwijsvoorzieningen verbeteren. De achterliggende visie achter deze doelstelling is dat er veel families zijn in dit land die door gebrek aan kennis en inkomsten hun kinderen geen goede toekomst kunnen bieden en soms zelfs geen toegang tot onderwijs kunnen verschaffen.
Farmers families future Uganda wil deze families ondersteunen bij het verbouwen van groenten d.m.v. het verschaffen van goed gereedschap, zaden en andere benodigdheden. Tevens het ter plaatse uitleggen wat de beste manier is om een betere opbrengst te krijgen. Dit doen we samen met de daar aanwezige organisaties Counterpart Travels en Reach Out die daar al het nodige goede werk doen Maar zij kunnen onze en uw hulp daarbij heel goed gebruiken. Zij hebben al hard gewerkt met ontwikkelingswerkers en de lokale bevolking om de mogelijkheden voor sociaal economische kansen te maximaliseren. Niet tegenstaande dat hebben zij onze en uw hulp hard nodig. Een ander ding is om voedselzekerheid te verhogen door verbetering van productie methodes en nieuwe technologische ontwikkelingen toe te passen en over te brengen aan de lokale bevolking De productie moet verhoogd worden zonder de oppervlakte te vergroten.
Een van de projecten is het ondersteunen en begeleiden van families om hun groente te verbouwen. We geven hen het nodige gereedschap en materialen en leggen hen uit hoe hiermee om te gaan. Zodoende kunnen ze van dezelfde oppervlakte meer opbrengst halen en dus meer inkomsten. Na verloop van tijd kunnen ze dit zelfstandig voortzetten zonder onze hulp en kunnen wij weer andere families helpen Een ander project is het ondersteunen van een technische school. Deze verzorgen opleidingen voor metselaar, timmerman, automonteur, elektromonteur en agrarische vaardigheden. Ook hebben we contact met het nationaal onderzoekcentrum in Kawanda. En met hen samen proberen we de groenteteelt op een hoger niveau te brengen. Ook een project waarbij vrouwen een stuk land krijgen via microkrediet kan op onze hulp rekenenProject UG 3: Solidariteitsvereniging Kwataniza / Ineke Jongerius, Maurice Barnes en Tiny Koppens - vanaf 2017

Kwataniza is een solidariteitsvereniging. Zij steunen kleinschalige projecten in Oeganda. Het gaat om projecten van achtergestelde groepen zoals vrouwen en jongeren. Zij doen dat op basis van wederzijds respect en samenwerking.
Door het succes van de vorige groepen heeft Azoli via AMA nog vier groepen voorgedragen voor een training in duurzame landbouwtechnieken en familieplanning. In het gebied van deze groepen komt HIV veel voor, ongeveer 18 tot 22% van de volwassenen is positief en 24% van de zwangere vrouwen. Het gebied in Bundibugyo district grenst aan de Congo. Mensen wonen geïsoleerd en hebben geen toegang tot informatie. De bevolkingstoename is een van de hoogste ter wereld onder andere door onkunde over familieplanning. Er zijn weinig mogelijkheden om geld te verdienen. Veel mannen zijn alcoholist en veel vrouwen moeten het maar in hun eentje zien te rooien met hun kinderen. Ze hebben moeite om eten te vinden.

Onderwerpen in dit project:
Vier vrouwengroepen ontvangen voor het eerst ondersteuning Kwataniza. AMA werkt met deze groepen om hun informatie en vaardigheden bij te brengen over familieplanning, spaar en leenprogramma, verbouwen van groenten en het uitwisselen van zadenschema. AMA wil de groepen en de district gezondheidswerkers mobiliseren om meer toegang te krijgen tot familieplanning en andere gezondheidsdiensten. Het betrekken van de overheid gezondheidswerker maakt deze verbinding gemakkelijker. Vrouwen krijgen door deze informatie meer inzicht in het belang van familieplanning etc. voor de verdere ontwikkeling in hun gebied. Het hebben van minder maar gezondere kinderen draagt hiertoe bij.