Projectaanvraag

Voorwaarden voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 1. De aanvrager dient afkomstig te zijn uit Asten, Someren, Deurne en/of de aanvrager heeft een contactpersoon, die binding heeft met de werkgroep 'Een Aarde'.
 2. De ondersteuning wordt verleend aan een stichting of aan een rechtspersoon en slechts in uitzonderingsgevallen aan een privé persoon.
 3. De aanvraag dient het volgende te vermelden:
  *  Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en zo mogelijk de website van de stichting of rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid het aan te
      vragen project valt.
  *  Naam, adres, telefoonnummer, de volledige bankgegevens, e-mail adres en zo mogelijk de website van een contactpersoon ter plaatse.
  *  
  Een duidelijke omschrijving van het project naar:
        - doelstelling
        - inhoud
        - verantwoording van de besteding van het aangevraagde bedrag

Hieronder kunt U het aanvraagformulier downloaden

Aanvraagformulier Projecten
Word – 188,0 KB 405 downloads

***