Zuid-Afrika


Project ZA 6: Stichting Jabuleni / Margot Panhuizen – vanaf 2013

De Stichting Jabuleni uit Asten is opgericht door Margot Panhuizen. Deze stichting ondersteunt His Little Lambs, een tehuis voor kinderen in Eston, Zuid Afrika. Dit tehuis biedt opvang, onderwijs, vorming en begeleiding aan 45 kinderen die wees zijn of wiens ouders niet zelf voor de kinderen kunnen zorgen. Voor de kinderen wil His Little Lambs een warm, liefdevol en veilig thuis zijn, van waaruit kinderen hun toekomst kunnen opbouwen. 
Het tehuis is opgericht door Don en Linda Mckenzie. 15 Jaar geleden waren zij eigenaar van een houthakkersbedrijf. Op het erf woonden 40 medewerkers met hun gezin. Een aantal medewerkers en hun vrouwen overleden aan hiv/aids en de kinderen bleven alleen achter. De Mckenzies namen deze kinderen in hun huis op. Inmiddels wonen er nu 45 kinderen in en rondom de boerderij. 
Margot Panhuizen uit Asten, (in de volksmond juffrouw Margot) heeft hier als vrijwilligster gewerkt en gaat de vakanties terug om de ontwikkelingen te volgen. 

Met de donaties van Een Aarde hebben kinderen kleding en schoenen gekregen. De lapa (buitenkeuken) kan weer gebruikt worden en er is een grastrimmer aangeschaft


Project ZA 7: Stichting Savanna Trust / Rinske Stege - vanaf 2017

Sinds 2012 is Rinske Stege, dochter van Trees & Henny Stege (vrijwilligers bij Een Aarde), naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Zij werkt daar op de Savanna Logde nabij het Kruger Park en besteedt een groot gedeelte van haar tijd aan projecten voor de gemeenschap rondom de lodge. Dit doet zij vanuit de Savanna Trust, een stichting opgezet om de gemeenschap rondom de Logde te helpen. De dorpjes in de omgeving zijn afgelegen en hebben nauwelijks of geen voorzieningen. Samen met de lokale gemeenschap, bekijkt Rinske, welke voorzieningen er nodig zijn en ondersteunt zij locals door middel van projecten. Duurzaam resultaat is prioriteit. Alle projecten die Rinske onder haar hoede heeft, worden geïnitieerd en uitgevoerd door locals. Doel is altijd, dat een project op eigen benen verder gaat. Het gaat hier om een project voor weeskinderen en child headed families (een oudste kind zorgt voor broertjes en zusjes).
Rinske werkt rond dit child headed family project nauw samen met Tiyimiseleni Home Based Care Centre. Een weeskinderen project in het dorpje Mabarhule, dat met 15 dames zorgt voor 275 kinderen. Dit project word financieel gedragen door Savanna Trust. Dit houdt in dat de salarissen van de begeleiders worden betaald, de school-fees, de schooluniformen, doktersbezoeken, voedsel e.d.

Een Aarde steunt dit project financieel via de stichting Care for Care Nederland.


Project ZA 8: Zusters Dominicanessen Venlo / Zuster Mary Tuck - vanaf 1997

Zuster Berna van de Waarsenburg werkt met haar medezusters al sinds 1962 in Zuid Afrika aan diverse projecten. Het Sithand Iingane Care Project is door een groep van 15 vrouwen van de St.Paul's Catholic Church in 2000 gestart in Geluksdal en later uitgebreid naar Bronville, Tsakane in Langaville. Alle leden van de groep zijn vrijwilligers en actief in de gemeenschap. Sommige zijn verpleegster of onderwijzer, andere zijn huisvrouw en hebben hun hele leven al vrijwilligerswerk gedaan. Het doel van de organisatie is verlichting brengen aan de arme families door middel van kleding en voedselpakketten. Zij verlenen zorg aan HIV/AIDS geïnfecteerde moeders en kinderen. Emotionele, opvoedkundige, spirituele en sociale hulp wordt geboden aan de wezen. Aan de HIV besmette moeders en jong volwassenen worden diverse vaardigheden geleerd om hun eigen bedrijfje te kunnen starten.
Veel vrouwen zijn hoofd van de familie en dragen de zorg voor hun eigen zieke kinderen en de kinderen van familie, terwijl ze geen inkomsten hebben. Zuster Beninga heeft een tuinproject in een extreem arme wijk, waar ze mensen zonder werk leert groenten te verbouwen. Ze worden gedurende 6 maanden tot 1 jaar begeleid om een groentetuin te onderhouden en daarna hun eigen tuintje aan te planten en groenten te kweken waarmee ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De kinderen helpen in de namiddag met wieden en water geven in de groentetuin en vier keer per week wordt er voor 55 kinderen een warme maaltijd bereid.

In 2017 is de opbrengst van de loterij (4500 euro) door “Een Aarde” geschonken aan dit project. Het geld wordt besteed aan schoolgeld voor de minderen, schoolkleding voor de kinderen en cursussen voor de begeleiders.

In 2017 heeft “Een Aarde” 4340 euro geschonken om het salaris van een gekwalificeerde trainster te kunnen betalen.

In 2019 heeft “Een Aarde” 5000 euro geschonken, waarmee (voor een deel) zonnepanelen kunnen worden aangelegd. Stroom aldaar is erg duur en het hebben van stroom is lang niet altijd zeker.