Niger

Project NI 1: Zusters van Gethsémani / Zuster Anne Robe / Nel Derikx - vanaf 1990

In een arme buitenwijk van Niamey, hebben de zusters omstreeks 1990 een opvanghuis voor wezen en kinderen uit één-ouder-gezinnen gesticht. De leeftijd van de kinderen varieert van 3 tot 18 jaar. Het aantal kinderen is ongeveer 60, waarvan er 40 intern zijn. De grotere kinderen wonen in het opvanghuis, Vincentius a Paolo. Het voornaamste streven is de kinderen een veilige en warme plaats te bieden waar ze evenwichtig kunnen opgroeien. Daarnaast worden ze voorbereid op een zelfstandige toekomst door middel van onderwijs en scholing. Er is een naaiatelier waar kleding gemaakt wordt voor eigen gebruik en om inkomsten te verkrijgen voor het opvanghuis wat volledig afhankelijk is van giften.
Een Aarde steunt dit project vanaf het begin met kleding en sinds 2000 ook financieel voor personeelskosten. In 2012 is een graanmaalmachine en een pelmachine aangekocht met hulp van Een Aarde.NI 2: Centre Medico Social Alomar / Dr. Jérome Wolo - vanaf 1999

Het Alomar Medisch Centrum is door Dr. Wolo in 2011 gebouwd nabij Niamey,in de wijk “Route de Ouallam”, waar in een gebied van 100 km², 70.000 mensen wonen. De gezondheidszorg is al 15 jaar niet meer gratis in Niger en Dr. Wolo geeft medische zorg aan mensen die niet voldoende middelen hebben om naar een Staatsziekenhuis of privékliniek te gaan. De bijdrage van € 0,30 die Alomar vraagt voor een behandeling en/of medicijnen is voor de meeste patiënten zelfs onbetaalbaar. Per dag komen er gemiddeld 700 mensen naar de kliniek, mede door de toename van vluchtelingen uit Mali en malaria in het regenseizoen. Het aantal zwangere, vaak zieke en ondervoede vrouwen, dat de kliniek bezoekt groeit nog steeds. Dr. Wolo probeert inkomsten-verwervende activiteiten op te zetten voor vrouwen, zodat ze in het onderhoud van de kinderen kunnen voorzien (micro-kredieten).
Ook aidsbestrijding, het bespreekbaar maken en preventie vormen een belangrijk onderdeel van het werk van Alomar.

Daarnaast is Dr. Jerome Wolo voorzitter van Musuhum,een universele beweging zonder winstbejag, met als doel het verbeteren van de gezondheid van het individu door middel van multidimensionale benadering; scholing, gezondheidszorg, werk en schoon water.

Een Aarde geeft jaarlijks financiële steun voor personeelskosten en medicijnen.Project NI 3: Association de Gethsémani / Madame Dige Bako / Nel Derikx - vanaf 2006

Verpleegster- en verloskundige opleiding in Niamey, Niger.
Madame Digé Bako is mede verantwoordelijk voor de opleiding van verpleegsters, verloskundigen en analisten. Een aantal leerlingen krijgt een beurs van Unicef of WHO, maar degenen die daar niet voor in aanmerking komen en de opleiding zelf moeten betalen krijgen daarbij indien nodig, financiële steun van Een Aarde.
Daarnaast heeft Digé Bako de zorg voor de fistelvrouwen (vrouwen die bij de bevalling incontinent zijn geworden en daardoor niet meer geaccepteerd worden door hun familie). In een speciaal centrum wachten ze, soms jarenlang op hersteloperaties. Ze onderhoudt het contact met de Blindenschool en het Staatsweeshuis.
Een Aarde steunt de opleiding van enkele studentes en een student en draagt bij aan de opvang van fistelvrouwen.
Op aanvraag van Madame Dige Bako financiert Een Aarde ook de Blindenschool en het Staatsweeshuis.