JUNI 2022

 

22 juni 2022, Een verhaal van Esther Correa Padilla, docent op de school van Adriaan van der Velden... (Colombia, project COL 1)

 

18 juni 2022, Een update van Nica Friends en een nieuwsbrief van La Esperanza Granada (Nicaragua, project NIC 2 )

 

15 juni 2022, Huidige directrice van de school stopt... , een verhaal van Adriaan van der Velden (Colombia, project COL 1)

Wederom een bijdrage voor de website, met als motto: something good will come from something bad, of zoals Johan Cruijf het zei: "Elk nadeel heb ze voordeel."

 

8 juni 2022, 4-Wekelijkse evaluatie..., een verhaal van Adriaan van der Velden (Colombia, project COL 1)

 

3 juni 2022, Kees de Meij stuurde Een Aarde de eindrapportage van het project extra leslokalen Pekonschool (Kenia, project KE 9)

Beste Henny,

Na de schenking van Een Aarde ten behoeve van de bouw, samen met Wings of Support, van 2 stenen leslokalen voor de Pekonschool, waarvoor wij in 2021 bij jullie hebben aangeklopt, hebben 3 van onze bestuursleden (Margriet, Petra en Wim) het resultaat daarvan in maart jl. zelf mogen aanschouwen. In de bijlagen worden jullie geïnformeerd, in tekst, cijfers en beeld, over de vreugde die jullie in dit arme gebied daarmee teweeg hebben gebracht. Maar ook hopen wij dat jullie proeven van de waardering die jullie onze Stichting hebben bereid door met deze substantiële ondersteuning onze doelstelling concreet in te vullen.
Een Aarde heeft ons nu al enkele jaren 'voluit' geholpen om ons werk in NW Kenia mogelijk te maken, een betrokkenheid die daardoor het bestaansperspectief van vooral jonge mensen in belangrijke mate heeft verbeterd, en dat doet goed!

Nu de coronamisère zijn actualiteit verloren heeft en daardoor jullie Kringloop-werk weer in het juiste gareel is gekomen, spreken wij de hoop uit dat jullie het ons vergunnen om dit jaar nog een keer om een urgent project, dat ook met schoollokalen te maken heeft, voor steun aan jullie voor te leggen.

Met dankbare groet voor alles wat we samen bereikt hebben,
namens onze Samen-Succes-stichting.
Kees

 

2 juni 2022, Nieuwsbrief van de stichting Jacana (Zuid Afrika, project ZA 2)

Nel Peters, de dossierhouder van dit project, kreeg onderstaande nieuwsbrief toegestuurd van de stichting Jacana.
Een Aarde heeft dit project ondersteund met een donatie voor de aanleg van waterpompen.

 

2 juni 2022, Hekserij op het kerkhof..., een verhaal van Adriaan van der Velden (Colombia, project COL 1)