Juli 2019

 

26 juli 2019, Update ontwikkelingen rondom de bouw van de school (Malawi, project MLW 1)

Foto 1

Meeting met de verschillende belanghebbenden, zoals schoolinspectie, leerkrachten, dorpshoofd en het plaatselijke informatieteam.
Zij worden geïnformeerd over de bestede gelden van de eerste tot en met de vierde fase van het project.
Leden van de gemeenschap zijn erg gelukkig met zoveel steun voor dit project.

 

Overige foto's

Bovengrondse elektriciteitsbedrading voor de Een Aarde Nursery School.

 

 

12 juli 2019, De schoolmeubels zijn gearriveerd (Gambia, project GA 2)

Hallo Ruud,

De schoolmeubeltjes, waarvoor wij een geldbedrag hebben gekregen voor vervoer, zijn aangekomen in Gambia! (zie foto’s)
Namens de leerlingen in Gambia " ontzettend bedankt' !!!

Groeten,
Otto

 

11 juli 2019,  Rapportcijfers  na de tweede periode (Colombia , project COL 1)

De rapportcijfers van de tweede periode zijn uitgedeeld op de school van Adriaan.
Goed om te weten daarbij: het hoogst haalbare is een 5!

 

11 juli 2019, Een update van Nica Friends en de Nieuwsbrief van La Esperanca Granada (Nicaragua, project NIC 2)

Beste Nica-Friends,

Onderaan weer de uitgebreide Newsletter van La Esperanza Granada, LEG.
Veel goed nieuws over opleiding van de eigen mensen, giften en de politieke situatie die wat rustiger lijkt.
Nu nog de terugkomst van toeristen en volunteers in Nicaragua, die het land en LEG weer moeten gaan helpen met de opbouw.

Ons eigen Nica-Friends nieuws:
- Van Jelle Huybrechts ontvingen we de definitieve opbrengst van de Pub Quiz in België begin mei: € 1.615,00!
   Wat een geweldig bedrag weer uit deze inmiddels traditionele actie. Jelle bedankt!
   Met dit geld gaan we de Learning Centra helpen aan voldoende leermiddelen om goed onderwijs te kunnen blijven geven.
- De communicanten van Asten sloten op 30 juni hun communiejaar af en presenteerden ons de cheque met de opbrengst van hun acties.
   Ook hier een super bedrag: € 1.055,50!
   Met dit bedrag kunnen we 75 slechtziende kinderen helpen met een eigen brilletje, waardoor hun zicht op het leven beter wordt! 
   Communicanten nogmaals super bedankt.

Bedankt weer voor alle steun!
Hartelijke groeten,
Ton/Sandra/Tommie/Milie

 

La Esperanza Granada Newsletter June 2019 (zie hieronder)

 

11 juli 2019, Verantwoording van de donatie die Een Aarde in maart 2016 heeft gedaan aan de universiteitskliniek van Beira in Mozambique (project MO 1)

Hierbij de verantwoording van de donatie die Een Aarde in maart 2016 heeft gedaan aan de universiteitskliniek van Beira in Mozambique, die heel wat hobbels op de weg naar uiteindelijke realisering en verantwoording heeft gekend).

 

Beste Henriet,

Ik zou in herinnering willen roepen jouw e-mail d.d. 19-03-2016 waarin Een Aarde € 6000 had toegekend als bijdrage in de bouwkosten van uitbreiding van de universiteitskliniek São Lucas in Beira, Mozambique. Omdat deze bouw nog enige tijd op zich zou laten wachten is op 04-05-2017 Een Aarde akkoord gegaan met herbestemming van het donatiebedrag voor het bouwkundig (met lood) en elektrisch aanpassen van een bestaande ruimte in de faculteit tot een stralingsveilige Röntgenkamer waarin het al eerder door de Japanse Ambassade geschonken Röntgenapparaat kon worden geïnstalleerd. Wegens tekort aan lood heeft dit project ook enige tijd geduurd. Inmiddels is de aanvragende decaan van de medische faculteit in april 2018 aan kanker overleden en is het secretariaat aldaar door anderen vervangen. Ergens medio 2018 is de Röntgenkamer officieel(?) in gebruik genomen. Bijgaand stuur ik je separaat de (in het Engels) gestelde brief die ik op 09-11-2018 aan de toenmalige secretaris van de medische faculteit heb gestuurd ten einde een en ander afgehandeld te krijgen. Helaas geen antwoord, ook niet na telefonische herinnering. En toen kwam op 14-03-2019 de orkaan Idai met zijn verwoestingen en had iedereen plots andere dingen aan zijn hoofd. Gelukkig ben ik goed bekend met Frans Claessen, ex-internist/infectioloog VU-UMC te Amsterdam, die recent enkele maanden als vrijwilliger in Beira bij faculteit en ziekenhuis heeft gewerkt. Op mijn verzoek heeft hij mij 7 foto's en een geschreven toelichting toegezonden die ik bij deze aan jou doorstuur voor vermelding op de website van Een Aarde. Aldus hoop ik ook deze casus naar behoren voor Een Aarde te hebben afgehandeld.

Met vriendelijke groet,
John Tinnemans

 

 

Beira, Mozambique, 6 juli 2019

Beste donateurs,

Uw bijdrage aan de Faculteit Gezondheidswetenschappen van de Katholieke Universiteit van Mozambique heeft geresulteerd in een keurige Röntgenkamer, waarin een modern Röntgenapparaat is geplaatst met digitale opslag van opnames, maar ook nog met de mogelijkheid van afdrukken op film of opslag op
CD-Rom. Het toestel is een gift van Japan. Er zijn al talloze foto’s gemaakt van patiënten vanuit het naastgelegen gezondheidscentrum São Lucas. Dit is een gratis service als alleen digitale opslag plaatsvindt. De studenten of artsen komen dus naar de faciliteit toe om de foto’s op scherm te bekijken. Een afdruk is te duur voor vrijwel alle patiënten: 18 euro. Dat komt overeen met 700 Meticais, de lokale munt. Het minimum maandloon op de faculteit is 7000 Meticais.
De meeste patiënten hebben nog aanzienlijk minder inkomsten. Daarnaast zijn er betalende patiënten van de recent geopende universitaire polikliniek met de naam São Rafael.

Ik stuur enkele foto’s mee, waar ook de radiologisch laborant op staat.
Hopelijk krijgt u een redelijke indruk van het resultaat.

Met vriendelijke groet,
Frans Claessen, internist

 

11 juli 2019, Afsluiting van de studiebeurs die de Mozambikaanse student Wellington Chririmaunga (project MO 1)

Hierbij de afsluiting van de studiebeurs die de Mozambikaanse student Wellington Chririmaunga van Een Aarde gedurende de hele opleiding tot basisarts heeft gekregen. Hij is (met enige studievertraging) afgestudeerd en kan in een van de overheidsziekenhuizen aan de slag in dit land dat nog steeds kampt met de naweeën van de burgeroorlog (die van 1976 tot 1990 woedde - met 700.000 doden en 1,6 miljoen vluchtelingen) en recent met de gevolgen van de orkaan Idai, die vooral heeft huisgehouden in Beira, waar de universiteit gevestigd is.

 

Dit is de finale verantwoording betreffende de medisch student Wellington Chirimaunga, die door Een Aarde is gesteund met jaarlijkse studiebeurzen.
Hij heeft dan toch uiteindelijk met enige vertraging de eindstreep gehaald en is op 15 juni officieel dokter geworden.
Op 22-03-2019 laten weten dat al zijn co-assistentschappen in het ziekenhuis ("rotations") erop zaten.
Op 22-05-2019 stuurde zuster Raffaella mij een (in het Portugees gestelde) brief waarin zij vertelde dat zij Wellington om geld te verdienen had laten werken als supervisor bij de Verplegingscursus ("no curso de Enfermagem....nos tutoriais"). Bovendien was de officiële afstudeerdatum vastgesteld op 15 juni en daarvan zouden foto's worden gemaakt en doorgestuurd.
Op 15-06-2019, 's avonds na de ceremonie, stuurde Wellington mij een kort bericht dat hij afgestudeerd was met een viertal trotse foto's waarop hijzelf tweemaal te zien is en tweemaal met zuster Raffaella, de Italiaanse no in het midden De derde (vrouwelijke) persoon is mij niet bekend, waarschijnlijk een medestudente die ook afstudeerde. Gezien de achtergrond is de ceremonie gehouden in de plaatselijke sporthal, omdat het dak van de faculteit na de orkaan Idai er nog steeds af ligt.
Ik heb hem op 17-06-2019 met zijn bevordering tot arts gefeliciteerd, bedankt voor de foto's en gezegd dat ik die aan Een Aarde zou doorsturen.
Daarop heeft Wellington op 19-06-2019 weer geantwoord en gezegd dat hij maar al te blij is. Hij hoopt na twee jaar werken in aanmerking te komen voor specialisatie: chirurgie of dermatologie.
Hopend op deze manier deze casus voor Een Aarde naar behoren te hebben afgesloten en met vriendelijke groet,

John Tinnemans

 

Good afternoon, how are you?

By my side I am  very well and happy, I just want to inform you that I have already finished my course with success, and I want say from deep of my heart: thank you of being help all this time in fulfilling my dream! Make sure you don’t know how happy I am . You were as my second father to me, you had so much patience with me, I think that I never had that before with anyone. God bless you and your family.

Wellington Chirimaunga

 

9 juli 2019, Bedankbrief van de zusters uit Nyumbani in Kenia (project KE 7)

Via Kees en Maria Santegoeds ontvingen we onderstaande bedankbrief van de zusters uit Nyumbani in Kenia, die voor hun project € 5267,= hebben ontvangen. Dit geld gaat besteed worden aan o.a. een kopieermachine, koelkast, magnetron, blender en ander keukengerei.

 

3 juli 2019, Impressie van mensen in de leefomgeving van Adriaan van der Velden (Colombia, project COL 1)

Omdat ik het zo mooi vind, deel 3

 

2 juli 2019, Nieuwsbrief Stichting Project Nepal (project NEP 5)

Zie bijlage hieronder.

 

1 juli 2019, Het dak is eraf.... (Colombia, project COL 1)

Hierbij het eerste verslag van de werkzaamheden om het dak van de school van Adriaan van der Velden te vernieuwen.
Adriaan kreeg hiervoor de gedeelde opbrengst van de vlooienmarkt van dit voorjaar.

 

In onderstaande bijlage zit een verslag van de werkzaamheden, tot nu toe, aan het dak.
Alles gaat als een speer dankzij jullie hulp.

Groeten uit Colombia,
Adriaan van der Velden

 

1 juli 2019, Vermakelijke impressie, deel 2, van de leefomgeving van Adriaan van der Velden (Colombia, project COL 1)

Omdat ik ze zo mooi vind......

 

1 juli 2019, De laatste ontwikkelingen rondom de bouw van de school (Malawi, project MLW 1)

Zie onderstaande foto's

 

1 juli2019, Bericht van Angela Breedveld aan Ruud van Mullekom (Nepal, project NEP 2)

DOELEN 2019 GEHAALD!!!

Beste Ruud,

Bedankt voor je mail. Het is erg goed gegaan in Nepal. Sorry dat ik niet eerder iets heb laten weten maar we hebben een sterfgeval gehad in de familie (schoonmoeder) en daar zijn we (nog steeds) druk mee bezig. Dat is ook de reden dat de website niet bijgewerkt is want er is veel ander regelwerk en ik ben even full-time aan het werk i.v.m. diverse zieke collega's.

We hebben in de Solu Khumbu het klooster bezocht waar we eerder een douche met warmwatervoorziening hebben laten maken. Dit was inmiddels klaar en de monniken waren heel blij, dankbaar en trots. Ze kunnen zich met warm water douchen en hun kleding wassen etc. Dat was het klooster in Gumela. Ook de nieuwe daken voor de lokale bevolking hebben we bekeken en vastgelegd.

Dit jaar hebben we voor een school in Sano Gumela waar 100 kinderen zitten een toezegging gedaan om ook daar een douche en warmwatervoorziening te maken en een klooster in Lukla voor hetzelfde bedrag en dezelfde uitvoering als voor het klooster in Gumela.

Voor een andere school in Chaurikharka doen we dit ook, maar omdat het hier om een vrij grote school gaat waar veel kinderen en het personeel intern verblijven moest hier veel meer gebeuren. Dat kon ik vanuit het Thupten Project Nepal niet betalen dus daar hebben we een deel van het totale gebeuren gesponsord.

Alles wordt steeds duurder, ook in Nepal en voor de scholen en het klooster moest er nu al meer betaald worden dan wat we vorig jaar uit hebben gegeven voor vergelijkbare middelen. Vandaar dat we gekozen hebben om de school in Chaurikharka nu deels te doen en verder te zoeken naar mogelijkheden voor de toekomst.

In Pokhara hebben we ook weer veel kunnen doen in het weeshuis. Ze hadden een tekort aan ruimte, waardoor de eetzaal steeds omgetoverd moest worden omdat ze daar eten, bidden, spelen en dansen. We hebben het dakterras overkapt door er een groot dak te plaatsen zodat ze daar kunnen dansen, de was kunnen drogen en kunnen spelen. In een later stadium willen we daar muren en een betere vloer maken, maar nu kunnen ze al veel meer met de ruimte dan voorheen. Was een flinke uitgave van ruim 6.000 euro! We hebben voor alle bedden nieuwe matrassen gekocht want de oude matrassen waren helemaal op en kapot. Ze slapen daar met 120 kinderen in 70 bedden dus in principe zijn er ook meer bedden nodig, maar ik was al flink over mijn budget gegaan dus dat wordt op mijn verlanglijst gezet.

Zoals ik je al eerder heb laten weten hebben we in het verleden ook altijd geïnvesteerd in de muziek en dansgroep voor onder andere dit weeshuis. Ze doen daar mee aan competities en treden op voor andere scholen of bijzondere gelegenheden. Nu waren zij zo goed geworden en mochten ze als winnaar van de competities naar India voor de hele grote en belangrijke competitie, alleen daar was geen geld voor. Ze mochten met 20 personen naar India, maar dat zou 2.300 euro kosten en die hadden ze natuurlijk niet. Ik heb ze deze reis aangeboden omdat ik dit erg belangrijk vind. Ze oefenen het hele jaar, hebben er plezier in en nemen het heel serieus. Dan winnen ze alles en bereiken ze hun doel en zouden dan niet kunnen gaan. Ik heb er voor gekozen om het door te laten gaan zodat het harde werken beloond wordt en ze een avontuur beleven dat ze nooit meer zullen vergeten. Ik heb even getwijfeld tussen andere belangrijke kosten voor het weeshuis, maar uiteindelijk toch voor dit gekozen omdat het zingen, muziek maken en dansen als " medicine for your mind" wordt ervaren. Ik heb dit privé geïnvesteerd omdat ik niet weet of alle sponsors daar hetzelfde over denken.

Ik ga op korte termijn (samen met mijn dochter) de website bijwerken waarop deze dingen komen te staan met foto's en alles, maar ik vond het belangrijk dat ik jou alvast geïnformeerd heb. Een Aarde is altijd mijn grootste sponsor geweest en daar ben ik ZEER dankbaar voor. Ik laat je weten wanneer de website bijgewerkt is.

Hartelijke groet,

Angela Breedveld