Philippijnen

Project PH 1: (Kerk)gemeenschap in Brgy-Tupa - vanaf 2009

Bolinao ligt een arme regio van de Filipijnen. Deze regio wordt regelmatig geteisterd door het natuurgeweld (regens, droogte, orkanen). Een Aarde steunt hier een kleine (kerk)gemeenschap in Brgy-Tupa met het onderhoud van het gebouw en aanhorigheden bv. muziek instrumenten. Het gebouw wordt gebruikt voor de kerkelijke bijeenkomsten van de mensen uit de streek, als gemeenschapshuis en als zondagsschool voor de kinderen. Hiermee heeft dit gemeenschapshuis een belangrijke functie voor de mensen uit de streek.