Guatemala

Project GU 3: Amité Gatineau Guatemala / Hanny Hoefnagels / André Simonson - vanaf 2011

Hanny heeft samen met haar man André 13 winters in Guatemala gewoond en gewerkt met Guatemalteekse Indiaanse families. Sinds enkele jaren zijn zij betrokken bij twee lokale non profit organisaties “Casira” en “Amitié Gatineau Guatemala“, die solidariteitsprojecten in Guatemala organiseren. Ze werken voornamelijk in het weeshuis “Hogar Shalom” en het nabijgelegen Indiaanse dorpje “El Rejon”, in de buurt van Sumpango. Inmiddels zijn er diverse projecten gerealiseerd, er is een watertank geïnstalleerd voor betere hygiënische omstandigheden en veiliger drinkwater. Ze hebben een wasplaats bij het weeshuis gebouwd en de elektriciteitsvoorziening is verbeterd. Over verschillende jaren is een schoolgebouw gerealiseerd, waar nu basisonderwijs wordt gegeven. Ook een groentekas om groenten, vooral tomaten en chili’s te kweken, is een manier om de mensen te steunen. De groenten die geoogst worden zijn bestemd voor de keuken van het weeshuis en voor verkoop op de markt. De extra verdiensten worden gebruikt om het weeshuis en school te “runnen”.

In “El Rejon” is een kippenhok en kippenren gebouwd en er zijn 200 kippen geschonken. Het biedt verscheidene vrouwen werk en met de verkoop van eieren verdienen ze wat geld, voldoende om het schoolgeld van de kinderen betalen. In dezelfde plaats is ook de steile ingang en de speelplaats van een kleuterschool geplaveid, die voorheen ieder regen seizoen in een modderbad getransformeerd werd.

Het laatste project dat van start is gegaan in de herfst van 2012 omvat de bouw van een tweede verdieping op het bestaande schoolgebouw in Hogar Shalom, met als doel daar voortgezet onderwijs aan te bieden.

Met de laatste donatie van Een Aarde worden alle materialen voor het plafond/dak bekostigd.

Eind dit jaar (2015) vertrekken Hanny en André met hun dochter weer naar Guatemala om te gaan werken aan het opknappen van weer een andere bouwvallige school.

Een Aarde steunt dit project op aanvraag van Hanny en André.