Meer informatie project MLW 1

 

Foto's afbouw kleuterschool + bouw extra kleuterklas

Foto's aanleg elektra en waterleiding

 

Foto's bouw 2 extra lokalen basisschool

Foto's groenteteelt