Mozambique

Project MO 1: Opleiding artsen in Beira, Mozambique - vanaf 2005

Sinds chirurg John Tinnemans, oorspronkelijk afkomstig uit Someren, in 2005 afscheid nam van het AMC gaat hij steeds met periodes naar Mozambique, om chirurgen in opleiding in hun 5e en 6e jaar mede te helpen opleiden. Hij doet dit aan de universiteit van Beira, de tweede stad van Mozambique. Mozambique is een land met ruim 20 miljoen inwoners, maar ook een land dat nauwelijks eigen artsen heeft t.g.v. het feit dat door een allesverwoestende onafhankelijkheidsstrijd voor 1975 en de daarop volgende burgeroorlog tot 1992 een hele generatie van gezondheidspersoneel was uitgeschakeld en er lange tijd zelfs geen lager en middelbaar onderwijs is geweest. Sinds 1992 klimt het land uit het dal. In 1995 is de bloedige burgeroorlog beëindigd en zijn de eerste stappen voor wederopbouw gezet, in 2000 is de medische faculteit in Beira geopend, om een inhaalslag te maken. De straatarme regering kan nauwelijks een financiële tegemoetkoming doen, daarom moeten de studenten zelf de collegegelden betalen. De studieboeken kunnen ze lenen uit de universiteitsbibliotheek, die door het AMC wordt ondersteund.
John Tinnemans heeft sinds 2005 zeer geregeld bijdragen van Een Aarde gekregen voor het (laten) uitgeven van studiehandboeken en voor bijdragen in een speciaal voor Een Aarde opgezet studiefonds. Hieruit worden talentvolle, minvermogende medische studenten financieel geholpen d.m.v. collegegeld ($ 1500 per jaar), voorschotten (als de rijks- of provinciale beurs te laat komt), reiskosten (grote afstanden) en kosten van levensonderhoud (kamerhuur, eten en drinken, mobiele telefoon e.d.).
Dit project is een investering in de kadervorming voor een land dat daaraan nog steeds een schreeuwend gebrek heeft. Tot op heden zijn veel artsen in Mozambique buitenlanders, m.n. Cubanen. Wegens de taalbarrière, het Portugees, is er geen noemenswaardige braindrain en blijven de opgeleide artsen in eigen land.