Maart 2023

 

28 maart 2023, Jaarvergadering 2022

Op maandag 27 maart hield Stichting Werkgroep Een Aarde haar jaarvergadering.
De gebruikelijke zaken kwamen hier aan de orde zoals de notulen van de jaarvergadering 2022, het jaarverslag  en de jaarrekening 2022.
Tijdens deze vergadering werden ook een viertal jubilarissen gehuldigd.
Dit waren Nelleke Tindemans, Jeany van Bussel, Dorrie Maessen (afwezig) en Nelly van den Elzen (afwezig).
Na de pauze werd er geruime tijd stil gestaan met de voorbereidingen van de verbouwing van onze nieuwe locatie aan de Keskesweg 3 en de wijze van financiering van het gehele project.
Hierna deed Chris Verborg een kort verslag van alle zaken m.b.t. de door Een Aarde ondersteunde projecten in 2022, waarna hij het woord gaf aan Rinske Stege,
die verslag deed van haar projecten in Zuid-Afrika. Een uitgebreider verslag van deze jaarvergadering kunt U lezen in de notulen, die binnenkort naar alle vrijwilligers verstuurd wordt. De jaarvergadering werd op een gezellige wijze afgesloten onder het genot van een drankje en een hapje.

Voor een kleine impressie zie foto’s.

 

22 maart 2023, Brieven van ouders van leerlingen van de vijfde eerste klas aan de sponsor (Colombia, project COL 1)

In het onderstaande document staan brieven van de ouders aan de sponsor. Deze week van de vijfde eerste klas.
Ik heb ze voor U vertaald en ze geven een inzicht in wat voor omstandigheden de mensen hier in hun levensonderhoud moeten voorzien.
Ze geven ook een inzicht in het opleidingsniveau van deze ouders. Dat geeft ons weer handvaten om onze communicatie zo uit te voeren dat ze het begrijpen en hoe we ze meer kunnen betrekken bij het onderwijs.
Groetjes, Adriaan

 

16 maart 2023, Brieven van ouders van leerlingen van de eerste klas aan de sponsor (Colombia, project COL 1)

In het onderstaande document staan brieven van de ouders aan de sponsor. Deze week van de eerste klas.
Ik heb ze voor U vertaald en ze geven een inzicht in wat voor omstandigheden de mensen hier in hun levensonderhoud moeten voorzien. Ze geven ook een inzicht in het opleidingsniveau van deze ouders. Dat geeft ons weer handvaten om onze communicatie zo uit te voeren dat ze het begrijpen en hoe we ze meer kunnen betrekken bij het onderwijs.

Groetjes, Adriaan

 

9 maart 2023, "Verkiezingen...", een bijdrage van Adriaan van der Velden (project COL 1)

 

8 maart 2023, Nieuwsbrief februari 2023 van de stichting Jacana (Zambia, project ZAM 2)
Van helper tot driller

 

3 maart 2023, Ook aan het thuisfront doet Adriaan van der Velden verwoede pogingen om een cultuuromslag te bewerkstelligen... (Colombia, project COL 1)

 

3 maart 2023, Een update van Nica Friends en een nieuwsbrief van La Esperanza Granada (Nicaragua, project NIC 2)

 

2 maart 2023, In de Lisse breiden de bewoners de langste sjaal van Nederland.

SIRIS maakte onderstaand filmpje.

 

1 maart 2023, Nieuwsbrief Stichting Samen Succes (Kenia, project KE 9)

 

1 maart 2023, Schrijven van de Stichting Les Amis de Gambie "Verantwoording project Gordijnen" (Gambia, project GA 9)

 

1 maart 2023, Brief van de Stichting Les Amis de Gambie (project GA 9)

De Stichting Les Amis de Gambie stuurde onderstaande brief waarin Sia Jongeneel namens de kinderen in het kindertehuis Een Aarde bedankt voor de bijdrage in de aanschaf van enkele iPads, die deze kinderen in het onderwijs kunnen gebruiken.