Januari 2022

 

31 januari 2022, Een Aarde doneert € 8.000,- voor een project in Nepal (project NEP 5)

Bericht van Angelique van Hoof aan Jacques van Bussel, dossierhouder van dit project binnen Een Aarde.

Beste Jac, beste leden van Stichting Een Aarde te Asten,

Heel hartelijk dank voor jullie donatie van € 8.000,- aan onze stichting. De donatie is binnengekomen op 25 januari 2022. Dit zal in zijn geheel worden geïnvesteerd in onderwijs en medische zorg voor kinderen uit zeer arme gezinnen in diverse districten. Zoals beloofd zal ik een lijst met de kinderen, de uitgave en de schoolresultaten toezenden als ik het krijg uit Nepal van mijn pleegdochter Anima.
Als afsluiting zal ik een rapport inclusief alle details naar jullie mailen zodat jullie en jullie donateurs kunnen inzien wat er gedaan is met het geld.

Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie hebben in mijn stichting en de afwikkeling van de projecten.

Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Angelique van Hoof
Stichting Project Nepal

 

27 januari 2022, Er is ongelofelijk hard gewerkt in de school van Adriaan van der Velden... (Colombia, project COL 1)

 

19 januari 2022, Een nieuwjaarsbericht van Ya Luva SRL 2, een project dat Een Aarde al een flinke tijd ondersteunt. (Sri Lanka, project SLR 2)

Beste Henriet, Anne-Mie en natuurlijk alle andere vrijwilligers van Een Aarde,

In de bijlage een Nieuwjaarsbericht (een kort verslag geïllustreerd met enkele foto's) van Stichting Ya- Luva Sri Lanka.
Met dank namens de kansarme kinderen van de theeplantages.
Dankzij jullie steun hebben zij een kans op onderwijs en daarmee op een betere toekomst!

Met hartelijke groeten,
namens de kinderen in Sri Lanka

Stichting Ya-Luva Sri Lanka
Tineke van Dijk

 

 19 januari 2022, Een hilarisch verhaal van Adriaan van der Velden. (Colombia, project COL 1)

 

17 januari 2022, Stichting Pacea Domnului dankt u hartelijk voor uw steun in 2021! (Roemenië, project ROE 2)

 

 12 januari 2022, "Geen Corona meer...", een nieuw verhaal van Adriaan van der Velden. (Colombia, project COL 1)

  

10 januari 2022, Een update van Nica Friends en een nieuwsbrief van La Esperanza Granada (Nicaragua, project NIC 2 )

 

9 januari 2022, Een kerst- en nieuwjaarswens van broeder Joy Ashok (India, project INDI 4)

Dear Respected Loving Friend,

Greetings from Fr. Joy Ashok HGN, India. How are you and the family? I am ok by the grace of God and your prayers. My heartfelt thanks to you for all that you are to me and my missions. It's the hardest times of our Life due to Covid-19, its variants and various other Natural calamities in India like recent devastating Flood. Our poor people in various missions in India, Tanzania, Papua new Guinea, Uganda, and Kenya continue to suffer. Although we do all that we can to them, we are very sad to see people hungry, Jobless and even committing suicide due to never ending lockdowns due to Covid-19. Worst was the destruction by the recent flood and deadly rains in India. It devastated the little hope left out by Covid. I am the provincial Superior of the Divine Mercy Province with 148 Missionary Priests and 114 seminarians in various levels of formation in India and Africa.

We serve the widows, destitutes, Old people and children abandoned in the streets, HIV infected children in India and Africa.

We are able to do our missionary activities for the poor through your generous support and prayers. We thank you and pray for all your intentions in our daily mass and rosary. Please continue to pray for us.

I wish you a Blessed Christmas and Happy New Year-2022. God bless you. You are most welcome to visit our Missions. We love you. Please pray for us, the poor missionaries.

 

VERTALING

Beste gerespecteerde liefhebbende vriend,

Groeten van broeder Joy Ashok HGN, India. Hoe gaat het met jou en de familie? Ik ben OK door de genade van God en uw gebeden. Mijn oprechte dank aan u voor alles wat u voor mij en mijn missies bent. Het zijn de moeilijkste tijden van ons leven als gevolg van Covid-19, zijn varianten en verschillende andere natuurrampen in India, zoals de recente verwoestende zondvloed. Onze arme mensen in verschillende missies in India, Tanzania, Papoea-Nieuw-Guinea, Oeganda en Kenia blijven lijden. Hoewel we alles voor hen doen, zijn we erg verdrietig om te zien dat mensen hongerig, werkloos en zelfs zelfmoord plegen vanwege de nooit eindigende lockdowns als gevolg van Covid-19. Het ergst was de verwoesting door de recente overstromingen en dodelijke regens in India. Het verwoestte de kleine hoop die Covid had achtergelaten. Ik ben de provinciale overste van de Provincie van Goddelijke Barmhartigheid met 148 Missionarissen en 114 seminaristen in verschillende opleidingsniveaus in India en Afrika.

We dienen weduwen, behoeftigen, bejaarden en kinderen die op straat zijn achtergelaten, hiv-geïnfecteerde kinderen in India en Afrika.

Wij zijn in staat om onze missionaire activiteiten voor de armen te doen door uw genereuze steun en gebeden. Wij danken u en bidden voor al uw intenties in onze dagelijkse mis en rozenkrans. Blijf alstublieft voor ons bidden.

Ik wens u een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar-2022. God zegene je. U bent van harte welkom om onze missies te bezoeken. Wij houden van u. Bid alstublieft voor ons, de arme missionarissen.

 

Fr. Joy Ashok HGN
Provincial Superior
Divine Mercy Province
Heralds of Good News
India.

 

5 januari 2022, Adriaan van der Velden zit niet stil.... (Colombia, project COL 1)