Februari 2022

 

25 februari 2022,Verantwoording project Accu's (Gambia, project GA 9)

Beste Trees,

Met heel veel dank aan Een Aarde voor de medewerking stuur ik je hierbij, ten behoeve van de projectgroep, de verantwoording toe van het project Accu’s van stichting Les Amis de Gambie. Mochten er naar aanleiding van deze verslaglegging nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Ik zal dan naar vermogen bijdragen aan het beantwoorden daarvan.

Als bijlagen stuur ik mee:

  • De brief Projectverantwoording
  • De verslaglegging door Gert-Jan Bevers, vicevoorzitter Les Amis de Gambie
  • De foto’s uit de verslaglegging als aparte bestanden, eventueel te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Met vriendelijke groet,

J.C. (Jac) Verhoeven

 

23 februari 2022, Presidentsverkiezingen..., een verhaal van Adriaan van der Velden (Colombia, project COL 1)

 

23 februari 2022, Nieuws uit Gambia (project GA 8)

Alhaji en Ankie van Eijk stuurden Ad Boot, dossierhouder binnen Een Aarde voor dit project, de volgende informatie.

Hallo Ad, 

Met het geld dat wij gekregen hebben van Stichting één Aarde en de Franciscusparochie is de ruwbouw van het schoolgebouw in Kerr Mama gerealiseerd. Wij hebben daarna nog een aanvraag van € 4000,- gedaan voor de ramen, deuren, vloeren, het stukadoren en schilderen van het gebouw. Helaas was het toen voor jullie niet mogelijk om dit bedrag te schenken. 

Bais is de naam van de oprichter van een Stichting in Amerika (hij woont ook in Amerika) en hij is net als Alhaji geboren in Kerr Mama. Het bleek dat hij al lang plannen had om het schoolgebouw te herbouwen maar omdat het over zo’n groot bedrag ging, had hij nog niet voldoende geld ingezameld. Hij hoorde dat wij door jullie schenking en die van de parochie de ruwbouw hadden kunnen realiseren en benaderde ons. Hij had wel voldoende geld ingezameld om het project verder af te maken en heeft dat dan ook gedaan. Het is een prachtig schoolgebouw geworden en er zijn zelfs een paar zonnepanelen gelegd zodat ze voortaan elektriciteit hebben voor de noodzakelijke dingen. Ook heeft hij voor schoolmeubels gezorgd en de Stichting uit Duitsland, Hand in Hand voor Africa, heeft 3 schoolborden geregeld. 

Alhaji en ik zijn er in augustus geweest en wij waren blij en ontroerd om te zien hoe mooi het is geworden maar nog belangrijker hoeveel kinderen er nu goed onderwijs door krijgen. De kinderen hadden vakantie maar er waren ongeveer 20 kinderen speciaal naar school gekomen om een lied te zingen en te bedanken.
Ook waren er meerdere personen die aan de school verbonden zijn zoals leerkrachten, de adjunct directeur en hulp moeders (hebben ze ook in Gambia 
) die speechte en hun dankbaarheid lieten horen. Het is zo mooi Ad om dit te zien, hoeveel jullie betekenen voor deze mensen door de ondersteuning die jullie bieden met het geld via één Aarde. 

Omdat de regering veel te weinig (kan) doen en ze zelf niet de middelen hebben moeten ze vragen om hulp want anders gebeurt er niets. Er werd in augustus dan ook gevraagd of wij konden helpen met een groentetuin voor de school. Het was een stuk land van 100 bij 100 meter en was al omheind, ze willen zelf groenten verbouwen om te gebruiken voor de lunch op school. Dat is de belangrijkste maaltijd op een dag en de groenten die over zijn verkopen op de markt zodat ze geld hebben om schriften, pennen e.d. te kopen. Ik heb een nieuwe Stichting hiervoor benaderd en zij wilde dit project realiseren. De watervoorziening is net klaar en nu zijn ze de waterbassins aan het metselen. Het stuk land wordt nog uitgebreid met 100 meter dat voor de vrouwen in het dorp beschikbaar komt om groenten te verbouwen. Hiervoor hebben we totaal € 20.000,- gekregen en dat zou voldoende moeten zijn om het af te maken. 

Het zijn 2 mooie projecten geworden waarmee veel kinderen en gezinnen geholpen zijn. Er is ook nog gevraagd om toiletgebouwen voor de kinderen maar dat willen we nog even in de ijskast zetten. Omdat we graag een nieuw project willen starten maar daarover schrijf ik in de volgende mail zodat de projecten gescheiden zijn. 

Groeten van Alhaji en Ankie

 

Hallo Ad, 

Bijgevoegd foto’s van de groentetuin op dit moment. Daar loopt alles weer goed. Er was een tank van 5000 liter kapot maar die is inmiddels vervangen. Ook zijn er achterin de groentetuin nog 3 waterbassins bijgemaakt. Omdat in het achterste gedeelte geen waterbassins waren en de vrouwen die daar groenten verbouwen ver moesten lopen om water te halen. Deze 3 bassins kosten samen bijna € 1000,- en zijn door het bedrijf van mijn zus gesponsord. Er wordt volop gewerkt in de tuin omdat het al bijna 5 maanden niet meer geregend heeft en ze zonder watervoorziening geen groenten kunnen verbouwen. In het regenseizoen zijn er vrouwen die in hun eigen tuin groenten verbouwen. 

Groeten van Alhaji en Ankie

 

16 februari 2022, Nieuws van Por Eso (Peru, project PE 2 )

Beste stichting Werkgroep Eén Aarde,

Zoals beloofd zouden wij nog terugkomen op de besteding van de donatie van 8.544 euro die wij in 2019 mochten ontvangen voor het uitbreiden naar 6 nieuwe scholen in 2020. Het waren 2 roerige jaren en gelukkig heeft dit ons er niet van weerhouden – graag verwijs ik naar de nieuwsbrieven – om verder te groeien.

Door de keuze om vooral wel door te gaan en extra bij te springen gedurende de pandemie, hebben wij ons als stichting enorm op de kaart gezet binnen Peru.
Een welkome verrassing. Gemeenten, scholen en dorpen omarmen de moestuinen en de manier van werken. Hierdoor is  de stichting  in een andere fase terecht gekomen, waarin we vooral ook veel andere organisaties en autoriteiten trainen, samenwerken, kosten delen en meer en meer schoolmoestuinen bouwen en begeleiden.

Om een idee te geven: In 2019 waren we werkzaam op 24 scholen en eind 2021 maar liefst op 38 scholen compleet en 5 scholen in opbouw.
Daarbij zijn 21 scholen begonnen onder de vleugels van de gemeenten. Natuurlijk houden wij hen ook in de gaten. Erg gaaf!

Ik stuur jullie ook een visueel overzicht over een deel van onze resultaten.
Mocht er nog aanvullende informatie nodig zijn, mail mij dan gerust. 

Verder wil ik jullie uit de grond van mijn hart ontzettend bedanken voor alle jaren trouwe steun aan Por Eso!
Samen hebben we iets moois neergezet en nu is het vooral aan Peru zelf om door te gaan. 

Hartelijke groet, Simone Heemskerk

 

16 februari 2022, Adriaan van der Velden stuurde het financieel jaarverslag 2021 van zijn school (Colombia, project COL 1)

 

10 februari 2022, Jaarverslag Stichting Nica Friends (Nicaragua, project NIC 2)

Beste lezer,

Bijgaand sturen wij jullie ons Jaarverslag 2021 met daarin weer een overzicht van onze activiteiten.
Tevens daarin opgenomen is de financiële verslaglegging van de Stichting.
Het verslag kun je ook terugvinden op: https://www.nica-friends.nl/pages/jaarverslagen

We hebben ondanks het 2e moeilijke Corona jaar toch weer veel hulp mogen bieden aan kinderen in Nicaragua.
Dat doen we graag want het is nog steeds (en juist nu in het bijzonder) hard nodig om deze kinderen een toekomst te bieden.
Weg uit extreme armoede en een beter leven.

Financiële hulp blijft dan ook broodnodig om dit te continueren. Wil je ons helpen?

  • Wordt dan Nica-Friends met een maandelijkse donatie.

Vul daarvoor ons contactformulier in: http://www.nica-friends.nl/pages/contact

  • Óf doneer éénmalig een bijdrage via onderstaande button.

Klik erop en het brengt je naar de site van ons bij Geef.nl waar je een donatie kunt doen.

Heel veel dank voor alle steun en met hartelijke groeten,

Ton/Sandra/Tommie/Milie

 

8 februari 2022, Weer een verhaal van Adriaan van der Velden over het wel en wee van zijn school (Colombia, project COL 1)

 

7 februari 2022, Herman en Ans van der Hoff stuurde Een Aarde een tweetal filmpjes... (Mexico, project MEX 1)

Hoi Ad,

Info over de projecten mede door Stichting Een Aarde gerealiseerd. Misschien kan dit ook geplaatst worden op de website.

 

Ik stuur je hierbij 2 videos vanuit Mexico.

Een is van de koffieoogst, koffiebonen geplukt en worden ontdaan van de schil, het zogenaamde pulpen. Dit jaar heeft deze koffieboer het elektronisch gemaakt, wat veel lichter en sneller is. Voorheen moest je zelf draaien. De koffie is dit jaar heel goed van prijs, goede oogst van de nieuwe nu 2 jarige planten.

De andere video is de biologische compost die ze gebruiken bij de koffieplanten. Hier wordt o.a. de pulp en afval van de wc vermengd met kalk voor gebruikt.

De familie-groentetuinen, hiervan zijn reeds 500 tuinen gerealiseerd en in gebruik. Radijs en sla zijn na 4 weken al klaar. Zeer goed en mooi project in de bergen.

 

Namens Pater Frans van der Hoff, heel veel dank dat ze dit allemaal hebben kunnen realiseren mede door uw giften.

Ook onze dank,
Herman en Ans van der Hoff

 

2 februari 2022, Een nieuwsbrief Por Eso (Peru, project PE 2)

 

2 februari 2022, De school is weer open... (Colombia, project COL 1)