Februari 2019

 

27 februari 2019, Leerzaam, een verhaal van Adriaan van der Velden... (Colombia, project COL 1)

 

26 februari 2019, De stichting Read to Grow behaalde de mijlpaal van het 1000ste boekenproject.

 

26 februari 2019, Feedback van stichting Read to Grow voor het, door Een Aarde in 2018, gedoneerde bedrag van 2500 euro.

 

24 februari 2019, De bouw van Zinzle's huisje is gestart....(Zuid Afrika, project ZA 5)

Beste Marrie,

Bijgaand een paar foto’s van het begin van de bouw van Zinzle’s huisje. Prince en zijn mannen zijn begonnen met het toilet en de ‘badkamer’.
Dit alles onder toeziend oog van moeder (die HIV positief is), Zinzle (13 jaar) en Enough (6 jaar). Het gezin leeft van R750 per maand (is circa EUR 47,-) en
ze kunnen het dan ook bijna niet geloven dat er mensen zijn die hen vooruit willen helpen (zie de foto van Zinzle en haar moeder).
De inschatting is dat het ongeveer een week of 6 gaat duren voordat het geheel klaar is.
Wij zullen jullie gaandeweg wat foto’s sturen zodat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.

Hartelijke groet uit Zuid Afrika!!!

Rinske

 

21 februari 2019, Tweestrijdig, een verhaal van Adriaan van der Velden... (Colombia, project COL 1)

 

20 februari 2019, Rapport verantwoording besteding donatie Een Aarde. (Kenia, project KE 9)

Beste Marrie,

Met veel plezier voldoen wij, in bijlage, aan jullie terechte verzoek om een verantwoording van de mooie gift die wij van Een Aarde in november 2018 mochten ontvangen. De bijdrage is besteed aan het uitbouwen van de school in Kapsoo en je kunt zowel lezen als zien wat er mee voor mekaar is gebracht.
Wij willen jullie daarom van harte in de dank laten delen die onze Keniase vrienden ons hebben betuigd nu aan hun school-bouw-wens zo snel gehoor kon worden gegeven. Je kunt je wellicht voorstellen, dat wij graag gebruik maken van jullie suggestie om ook dit jaar nog eens met een verzoek voor ondersteuning ‘langs te komen’. Tot dan!

Met een hartelijke groet, namens onze groep,
Kees de Meij van de stichting ‘Samen Succes’

 

19 februari 2019, Jaarvergadering Een Aarde...

Op maandag, 18 februari hield Stichting Werkgroep Een Aarde weer haar jaarvergadering.
Na een woord van welkom van de voorzitter werd er even stilgestaan bij alle, in 2018 overleden, sympathisanten van Een Aarde.
Ook het jaarverslag van 2018, dat iedereen een week eerder al per mail ontvangen had, werd kort behandeld en vervolgens goedgekeurd.
Daarna was het tijd voor de vertoning van de nieuwe film over alle plekken waar Een Aarde in de afgelopen 45 jaar gehuisvest was.
Samen met Toon van de Ven, Anne-Mie Hoefnagels (de interviewer) en natuurlijk Peter Rutjens (cameraman), zijn al deze locaties verfilmd.
Jammer dat niet iedereen de teksten kon verstaan omdat de geluidsversterking niet op orde was. Inmiddels is de film op YouTube geplaatst en
kan het e.e.a. alsnog bekeken en beluisterd worden.
Vervolgens werden Antoon van Heugten, Linus Verberne en Toon van de Ven in de spreekwoordelijke bloemetjes gezet vanwege hun
grote inzet voor Een Aarde.
Hierna was het woord aan de penningmeester voor het financieel jaarverslag en Chris Verborg, voorzitter van de projectcommissie,
gaf in het kort de stand van zaken weer rond de projecten, die in 2018 zijn ondersteund door Een Aarde.

Angelique van Hoof gaf een gloedvolle presentatie over haar project in Nepal en tot slot vertelde Tineke van Dijk iets over haar project in Sri Lanka.

Voor de foto's van deze avond, klik op onderstaande button "FOTO'S JAARVERGADERING".
Voor de film over de historie van Een Aarde klik op onderstaande button "FILM HISTORIE EEN AARDE" (op homepage)

 

16 februari 2019, Nel Derikx dankt Een Aarde.....

Hallo Ada en alle Vrijwilligers "Een Aarde",

Dank voor de uitnodiging voor de jaarvergadering van 18 februari.
Helaas kan ik die avond niet aanwezig zijn i.v.m. pech met mijn auto. En met de fiets vanuit Meijel is toch een beetje ver!

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle Vrijwilligers te bedanken voor hun inzet!!
Daardoor mocht ik, als contactpersoon van Niger, hulp ontvangen voor de projecten van het Weeshuis en voor de Fistelvrouwen.
Veel Jongeren en ook de Fistelvrouwen hebben daardoor zicht op een betere toekomst!!
 
Hartelijk Dank en veel succes!!
 
Lieve Groeten,
Nel Derikx, ex-ontwikkelingswerker uit Niger.
 

 

15 februari 2019, Pater Heinz Baart stuurde de bevestiging van de ontvangst van de door Een Aarde gedoneerde 8000 euro (Mexico , project MEX 1)

 

13 februari 2019, De impact van de crisis in Venezuela op het Colombia van Adriaan van der Velden... (project COL 1)

Een verhaal van Adriaan van de Velden over de impact van de crisis in Venezuela.

 

11 februari 2019, Foto's geplaatst van een tweetal transporten van goederen naar Roemenië (project ROE 2)

Om de foto's te kunnen bekijken, klik op onderstaande button.

 

10 februari 2019, Nieuwsbrief februari 2019 van Nyumbani (Kenia, project KE 7)

 

10 februari 2019, Hanny Hoefnagels en André Simonson stuurde onderstaand bericht. (Guatemala, project GU 3)

Eindelijk hebben ze bij Hogar Shalom de nieuwe klassen klaar en al in gebruik genomen op 14 januari. Het schooljaar loopt vanaf januari tot october.
Van Hogar Shalom hebben ze ons verteld dat ze nu 300 leerlingen hebben, dus dat is een hele school vol. En alles verloopt daar op rolletjes.

We hebben ons ook geïnformeerd over nieuwe projecten daar, maar het was al besloten dat er verder niets gebouwd wordt daar. Het is klaar, en het lijkt ons en ook Casira beter dat we er verstandiger aan doen om de zaak goed lopende te houden, in plaats van nog meer uitbreiden. Er ligt wel een voorstel op tafel om s'middags cursussen te geven die dan meer gespecialiseerd zijn. B.v. alfabetisering, cursussen voor volwassenen of assistent  boekhouder.
Hogar Shalom wilde daarvoor een extra klaslokaal bouwen. Nou dat vonden wij niet nodig, vooral ook niet omdat de school s'middags vanaf half een leeg staat. Hun tradionele schooluren lopen vanaf half acht s'morgens tot 12 uur s'middags. Dus om s'middags de klaslokalen ook te gebruiken leek ons ideaal.
Maar dit is dus niet te doen gebruikelijk in Guatemala en ze moeten er erg aan wennen en ze zijn redelijk terughoudend. 
Padre Roger van Casira vindt het ook een goed idee. Dus dat wordt nog even afwachten of er wat van komt.

We sturen bij deze een foto van de nieuwe klaslokalen.

Groetjes van Hanny en Andre

 

10 februari 2019, Stichting Nica Friends stuurde haar jaarverslag 2018. (Nicaragua, project NIC 2)

U kunt dit jaarverslag downloaden, zie hieronder.

2018 Jaarverslag Stichting NICA FRIENDS
PDF – 1.8 MB 21 downloads

 

10 februari 2019, Ankie van Eijk stuurde enkele foto's van het irrigatieproject in Gambia (project GA 8)

Een Aarde doneerde in 2018 6000 euro voor dit irrigatieproject.
Ankie van Eijk stuurt nu enkele foto's van de de voortgang van het irrigatieproject.
Van de getoonde bassins staan er in totaal 12 op het perceel.

 

10 februari 2019, Een woord van dank van Fons Huisken...(Kameroen, project KA 2)

Bafoussam,  6 februari 2019

Geacht Bestuur van “EEN AARDE” en U allen die zich inzetten om de doelstelling van uw stichting handen en voeten te geven.
We staan nog in het begin van het nieuwe jaar en ik mag beginnen u allen een gelukkig en gezegend Nieuwjaar te wensen. Op het eind van het afgelopen jaar mocht ik opnieuw de mooie som van 3500 euro van U ontvangen, bestemd om de opleiding te betalen voor jonge meisjes die de prostitutie verlaten. Dit geld kwam net op tijd om het studiegeld te betalen. We hebben dank zij Uw bijdrage het studiegeld van 14 meisjes kunnen betalen. 6 Op een middelbare school, 3 in opleiding om douanier te worden, 2 volgen een opleiding  voor boekhouding en een, die een opleiding volgt om vroedvrouw te worden en twee voor een beroepsopleiding als kapster en naaister. Bovendien betalen we de opleiding van 4 oud-straatjongens en het schoolgeld voor 8 kinderen van oud-prostituees.
Mede dank zij Uw hulp verbreidt zich in de prostitutiewijken de opvatting dat deze manier van leven geen normale weg is om in je levensonderhoud te voorzien, want de invloed van “Sweet Home”, gaat verder dan de hulp aan enkele meisjes en hun kinderen.
Geloof me dat ik U heel dankbaar ben en ik denk aan U in mijn gebed.

Alle goeds en lieve groeten,
Fons Huisken

 

7 februari 2019, De houten ondervloer voor judomatten wordt geplaatst (Colombia, project COL 2)

Hallo Henriet en alle vrienden van Eén Aarde, hallo Jacques en alle vrienden van het PMC,

Het gaat allemaal niet zo snel met de vernieuwing van de dojo, maar beetje bij beetje komen we er ook wel
De vlonder is al een eind gevorderd. We houden julie op de hoogte.

Veel groeten, Fried. 

 

 

6 februari 2019, Nieuws uit Nicaragua, (Project NIC 2)

Hierbij de nieuwsbrief van Nica Friends en de update van La Esperanca Granada (LEG) waarmee Nica Friends samenwerkt.

 

6 februari 2019, Overlijdensbericht van Jean-Louis van Gorp

Beste medewerkers, sympathisanten,

Afgelopen zaterdag is een einde gekomen aan de lijdensweg van onze ex-penningmeester Jean-Louis van Gorp.
In de bijlage vindt u de uitnodiging aanwezig te zijn bij zijn teraardebestelling.
Zijn strijd is gestreden. Wij wensen Rita, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
Moge vele mooie herinneringen een blijvende troost zijn.
Namens het bestuur van stichting werkgroep Een Aarde Asten,

Fons Tinnemans, voorzitter.

Overlijdensbericht Jean Louis van Gorp
PDF – 651.6 KB 51 downloads

 

6 februari 2019, Hoop en vrees.... (Colombia, project COL 1)

Een verhaal van Adriaan van de Velden over de toestand in Venezuela en haar president Maduro.

 

4 februari 2019, Ans van der Hoff stuurde het volgende bericht.(Mexico, project MEX 1)

Pater Frans van der Hoff is oprichter van de Max Havelaar koffie en woont al 30 jaar in Mexico.
Samen met lokale mensen richtte hij in Mexico de koffiecoöperatie UCIRI op met als doel een beter bestaan voor de allerarmsten in de bergen.
Als gevolg van een aardbeving werden echter de koffie-sorteermachines zwaar beschadigd.
Een Aarde heeft in totaal 10.000 euro gedoneerd voor het herstel van deze machines.

Ans van der Hoff stuurde vandaag het volgende bericht.
De mensen in Uciri zijn jullie erg dankbaar voor de mooie gave, die wij al gekregen hebben begin 2018 voor het repareren van de koffiesorteermachines.
Zo konden de benodigde onderdelen betaald worden en konden de broers Herman en Koos samen met een stagiair Joep Janssen, die alles van deze machines afweet, deze machines repareren. Alles functioneert nu weer prima.
In april 2017 zijn Herman en Ans van der Hoff uit Ysselsteyn en Jan en Truus van der Hoff uit Amerika nog bij Frans in Mexico geweest.
Frans vierde toen zijn 50-jarig Priesterfeest. De broers hebben toen de machines, die toen ook nog volop in bedrijf waren bekeken en alles liep perfect.
Helaas bleek de kleur-selecteermachine aan vervanging toe te zijn. Deze machine was zo verouderd, dat er geen onderdelen meer voor leverbaar waren. 

Wij hebben toen met dhr. Ad Boot van Een Aarde gesproken en in juni een aanvraag ingediend voor deze machine, die erg duur is. In november kregen we van Een Aarde uit Asten een toezegging  van 10.000 euro. Inmiddels hebben we dit bedrag ook al ontvangen. De Xeltron optische kleur-selecteermachine is inmiddels gekocht en geïnstalleerd. Bij Een Aarde is via de brief van Joep Janssen bekend waarom deze machine zo hard nodig was, 

50 Procent van de kosten zijn gefinancierd door het ministerie van Landbouw uit Mexico en van Een Aarde mochten we in november 2018 2.000 en in januari 2019 8.000 euro ontvangen. Verder hebben we het resterende bedrag deze week nog mogen ontvangen van een Stichting.

Dank hiervoor, heel veel dank namens Pater Frans van der Hoff en de producerende koffieboeren van Uciri uit Mexico.

Hun motto
unidos venceremos - verenigd zullen we winnen

Uitspraak van SCJ- paters van het H. Hart
Beste mensen, wat een prachtig bedrag.
Het doet me deugd dat er zoveel betrokkenheid heerst.