Werkgroep 'Een Aarde'

 

Doelstelling van Een Aarde

Het verlenen van steun aan het werk van ontwikkelingswerkers die op een of andere manier een band hebben met Asten en/of de regio.

 

Organisatie en geschiedenis

De stichting Werkgroep 'Een Aarde', RSIN / fiscaalnummer 8059.08.171, bestaat uit een groep van een 100 tal vrijwilligers, die het zinvol vinden om met elkaar de handen uit de mouwen te steken ten bate van het werk van een veertigtal, met de regio verbonden, ontwikkelingswerkers.

Een Aarde is opgericht in 1974 door jonge mensen in het Astense kerkdorp Heusden. Met de naam “Een Aarde” wilden zij uitdrukken dat we met alle andere wereldbewoners, samen verantwoordelijk zijn voor elkaar en de omstandigheden waarin wij, en de toekomstige generaties zullen moeten leven.
 
In het begin ondersteunde Een Aarde voornamelijk het ontwikkelingswerk van religieuzen.
De laatste jaren zijn er diverse ontwikkelingsprojecten van Nederlandse en buitenlandse stichtingen en/of rechtspersonen bijgekomen.

Het blijft een 'must' dat de projecten contactpersonen hebben die de uitvoering van de projecten kunnen garanderen door hun relatie met de werkers in het veld. Inmiddels ondersteunt Een Aarde in een 27-tal landen diverse projecten.
 
Onze inkomsten bestaan uit giften in geld en goederen, het runnen van een kringloopwinkel in Asten en de jaarlijkse vlooienmarkt.
Ook doen we mee met plaatselijke happenings als de Braderie e.d.
 
Naast geldelijke ondersteuning t.b.v. het ontwikkelingswerk geven we op allerlei manieren informatie over onze projecten.

 

Kringloopwinkel

Molenakkers 11
5721WR  Asten

 

Voordragen project

Zie informatie hieronder.

 

Voorwaarden voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 • De aanvrager dient afkomstig te zijn uit Asten, Someren, Deurne en/of
  de aanvrager heeft een contactpersoon, die binding heeft met de werkgroep
  'Een Aarde'.
                                 ---

 • De ondersteuning wordt verleend aan een stichting of aan een rechtspersoon
  en slechts in uitzonderingsgevallen aan een privé persoon
                                 ---

 • De aanvraag dient het volgende te vermelden:

  1.  Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en zo mogelijk de website
       van de stichting of rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid
       het aan te vragen project valt.

  2.  Naam, adres, telefoonnummer, de volledige bankgegevens, e-mail adres
       en zo mogelijk de website van een contactpersoon ter plaatse.

  3.  Een duidelijke omschrijving van het project naar:
        - doelstelling
        - inhoud
        - verantwoording van de besteding van het aangevraagde bedrag

Download aanvraagformulier

 

Privacyverklaring

Download privacyverklaring

 

Bestuursamenstelling Stichting Werkgroep 'Een Aarde'

Voorzitter

Fons Tinnemans, Lindestraat 54, 5721 XP  Asten, tel. 0493-692625

 

Secretaris
Ada van Dorp, Moost 6, 6035 RC  Ospel, tel. 06-52086518

 

Penningmeester
Jan Verrijt, Nieuwstraat 4, 5721 XB  Asten, tel. 0493-695860

Bestuursleden
Henriëtte Cortooms, Rigaud de Cockstraat 5, 5721 JT  Asten, tel. 0493-693441
Jean-Louis van Gorp, Neptunusstraat 10, 5721 BJ  Asten, tel. 0493-692604
Ton Hendrix, Kleine Bergdijk 12, 5721 VZ  Asten, tel. 0493-693924
Helma Peerlings, Leverkruid 21, 5721 RE  Asten, tel. 0493-696487

 

 

 

 

Beloningsbeleid

Het bestuur en alle medewerkers zijn onbezoldigd
 

 

       
   
       
U bent bezoeker nummer:
 0070834 

webdesign: Nats Solutions